Kabinet investeert 10 miljoen euro per jaar om veiligheid lokale overheidsfunctionarissen te waarborgen

Kabinet investeert 10 miljoen euro per jaar om veiligheid lokale overheidsfunctionarissen te waarborgen

Het kabinet trekt voor het komende decennium 10 miljoen euro per jaar uit voor de veiligheid van gemeenteraadsleden en andere ambtenaren.

Ruim 65% van de burgemeesters geeft aan geconfronteerd te zijn geweest met verbale agressie of bedreiging en intimidatie. Ongeveer 40% van de raadsleden en 30% van de raadsleden heeft bedreigingen ervaren, maar de meesten hebben dit niet bij de politie gemeld.

‘Aanslagen op wethouders, wethouders of burgemeesters zijn een aanslag op ons allemaal en raken direct het hart van de democratie’, minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot vertelde parlementsleden.

Bedreigingen voor de lokale overheid zijn deels terug te voeren op de georganiseerde misdaad, maar ook een gebrek aan vertrouwen in de lokale overheid en maatschappelijke onrust spelen een rol, zei ze.

De minister zei dat een deel van het geld zal gaan naar preventieve veiligheidsmaatregelen en verhoogde veiligheid bij de huizen van lokale overheidsfunctionarissen. Ze zei te hopen dat de extra maatregelen mensen zullen aanmoedigen om incidenten van intimidatie en bedreigingen bij de politie te melden. ‘Dit mag nooit iets normaals worden’, zegt Bruins Slot.

Een programma om criminele patronen in kaart te brengen op lokaal, regionaal en wijkniveau zal ook worden versterkt, zodat gemeenten meer weten over de ontwikkeling van criminele activiteiten in hun gebied, met name drugsgerelateerde criminaliteit, en preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment