‘Hysterisch’: Amsterdammers hekelen boetes vakantieverhuur

‘Hysterisch’: Amsterdammers hekelen boetes vakantieverhuur

Een harde aanpak van illegale hotels in Amsterdam is volgens lokale politici en een lobbygroep voor B&B’s onterechte straffen van mensen die simpele fouten maken.

Vorig jaar gaf de gemeente Amsterdam 72 mensen een boete voor vakantieverhuur in strijd met de strikte regels geïntroduceerd na universele zorgen in de raad over overtoerisme.

Nu hebben echter zo’n 30 mensen de Amsterdamse ombudsman om hulp gevraagd omdat ze denken dat ze onterecht het slachtoffer zijn geworden, met boetes van € 8.700 voor wat volgens hen fouten of misverstanden zijn.

Amsterdam Gastvrij, een lobbygroep voor B&B’s, heeft dringend opgeroepen tot een meer menselijke benadering van de handhaving en zegt dat normale Amsterdammers – die de limiet van 30 dagen vakantiehuur niet hebben overschreden – aanzienlijke ontberingen hebben geleden.

De Amsterdamse ombudsman Munish Ramlal, leden van D66 en het lokale CDA hebben ook hun zorgen geuit, sommigen suggereren dat de Nederlandse hoofdstad moet volgen beleid in Utrecht een ‘waarschuwingsboete’ te geven voor een eerste overtreding.

‘Gebaarpolitiek’

CDA-raadslid Rogier Havelaar noemt de situatie ‘schokkend’. ‘De vorige coalitie van GroenLinks, de PvdA, D66 en de SP heeft ingevoerd’ [rules] veel te slordig en er komt veel gebarenpolitiek bij kijken’, vertelde hij aan Dutch News. ‘Er was veel bulldozertaal over de aanpak van illegale huurders.

‘Maar op de achtergrond zijn de regels vaak veranderd, soms omdat de coalitie nieuwe dingen wilde, maar vaak vanwege rechterlijke uitspraken zeggen dat de geïntroduceerd beleid was ondeugdelijk. Veel mensen hebben moeite om bij te blijven.’

‘In de gemeente Utrecht was precies dezelfde discussie, waar GroenLinks en D66 zeiden dat als ze zien dat iemand een fout heeft gemaakt, een administratieve fout heeft gemaakt of overlast veroorzaakt, er de eerste keer een waarschuwingsboete volgt: de tweede keer krijg je de hoge boete.’

Rechtszaak

Hij zei dat het CDA eerder ook in Amsterdam een ​​waarschuwingsboete van € 500 of € 750 heeft voorgesteld. ‘Dit zou ervoor zorgen dat mensen die te goeder trouw handelen maar een fout maken een schok krijgen, maar betalen, en dan de dingen goed doen – en het voorkomt veel juridische stappen omdat mensen die een boete van € 8.000 of € 11.000 krijgen bellen een advocaat,’ zei hij. ‘Deze rechtszaken hebben de Amsterdammer ook veel geld gekost.’

Hij noemde een voorbeeld van een jonge man, verloofd met zijn vriendin, die beweert een administratieve fout te hebben gemaakt door de stad niet van tevoren te informeren over een verblijf, en kreeg een boete van € 8.700. Hij maakte zijn huwelijksfonds leeg en ging 29 dagen bij zijn schoonouders wonen, waarbij hij het appartement opnieuw verhuurde om de boete en de bruiloft te betalen.

‘Dit is geen bedrijf – het is de overheid, en ik zou liever zien dat de overheid met mensen in gesprek gaat om problemen op te lossen dan dat alles in een rechtszaak wordt verwikkeld’, voegde Havelaar eraan toe.

‘Hysterisch’

Amsterdam Gastvrij geeft andere voorbeelden van een alleenstaande moeder die haar appartement verhuurde om een ​​vakantie met haar zoon te betalen, en een yogaleraar wiens inkomen zwaar werd getroffen tijdens de pandemie – die beiden fouten maakten en een boete kregen, maar geen van beiden huurden meer dan 30 dagen uit.

Charles Scheublin, een voormalige B&B-eigenaar, vertelde Dutch News dat hij gedwongen was zijn oude appartement in de buurt van het Vondelpark te verkopen nadat de stad had gezegd dat zijn zolder – hoewel hij een geldige en verlengde B&B-vergunning had – niet langer als onderdeel van het huis kon worden beschouwd. Het beweerde ook dat zijn huurder niet ingezetene was en de B&B runde. Hoewel Scheublin onder protest een boete van € 20.500 heeft betaald, is hij een rechtszaak begonnen tegen de totale boete van € 41.000.

‘Ze leggen eerst een boete op en gaan dan op zoek naar argumenten’, zei hij. ‘Het is een soort hysterisch idee dat ze tegen bed & breakfasts zijn en het runnen ervan onmogelijk maken. Natuurlijk zijn er mensen geweest die hele huizen kochten en aan toeristen verhuurden terwijl er niemand woonde, en natuurlijk zijn er soms te veel toeristen die de lokale bevolking storen. Maar dat betekent niet dat iemand die eerlijk een inkomen verdient met het huren van een of twee kamers binnen de regels van de wet, zijn levensonderhoud onmogelijk moet maken.’

schurkenstaten

De Amsterdamse ombudsman zei tegen Dutch News dat de gemeente op haar hoede moet zijn om alle burgers over dezelfde kam te scheren. ‘Bij Airbnb hebben sommige mensen een fout gemaakt bij een aanvraag voor Airbnb-verhuur, alleen individuen, studenten of jonge werknemers, die een administratieve fout hebben gemaakt – maar dan een boete van € 11.000 krijgen’, zei hij.

‘De gemeente dacht dat het allemaal malafide verhuurders waren, maar dat is maar een beeld. Misschien gold het voor sommigen van hen, niet voor anderen. Je kunt niet zomaar een boete van € 11.000 geven en als ze bij je aankloppen en zeggen dat er iets niet klopt, zegt de gemeente: “Sorry, dit is beleid – zoek het zelf maar uit!”’

Maarten Bruinsma, voorzitter van Amsterdam Gastvrij, zei dat het vreemd is dat burgemeester Femke Halsema steunt een recht om fouten te maken te goeder trouw, maar dat dit idee in de praktijk blijkbaar niet wordt toegepast. ‘Iedere week belt er iemand met zo’n boete’, zei hij. ‘Het is heel duidelijk geworden dat deze boetes bedoeld voor illegale investeerders – huisjesmelkers – worden nu bijna uitsluitend gegeven aan mensen die bijvoorbeeld gewoon een verblijf vergeten te melden.

‘Het zou natuurlijk veel logischer zijn geweest als de gemeente vanaf het begin een afspraak had gemaakt met Airbnb met een registratiesysteem, want nu is er een discussie die niet per se op feiten is gebaseerd.’

‘Ken de regels’

De gemeentesecretaris Jakob Wedemeijer zei in een verklaring dat de boetes de omvang van het probleem met illegale vakantieverhuur weerspiegelen.

‘We hebben hoge boetes omdat illegale verhuur mensen enorm veel geld oplevert’, zei hij. ‘Tot een paar jaar geleden verhuurden grote corporaties continu hele panden illegaal aan toeristen, waardoor woningen niet meer beschikbaar waren voor woningzoekenden en er veel buurtoverlast was. Mede door de hoge boetes is dit nu onder controle.

‘Nu zien we dat het vooral gaat om individuen die de regels overtreden, daarom is de… boetes zijn verlaagd voor een aantal overtredingen en via een officieel bezwaar kan een boete gematigd worden als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Maar actie blijft nodig, want er zijn nog steeds mensen die de regels proberen te omzeilen door zonder toestemming te huren of, door geen verhuur te melden, zich ook niet aan het maximum aantal nachten te houden…

‘Als je ervoor kiest om je woning te verhuren, moet je er ook voor zorgen dat je de regels kent en naleeft.’

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment