Huisartsen worden overspoeld, toegankelijkheid op het spel: enquête

Huisartsen worden overspoeld, toegankelijkheid op het spel: enquête

Gebrek aan personeel en locums verhoogt de druk op huisartsen, a enquête door de landelijke vereniging van huisartsen LHV heeft aangetoond.

De vereniging heeft zo’n 13.000 leden, van wie er 1.100 hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Driekwart van de huisartsen zei dat de werkdruk te hoog is, terwijl de helft zei dat hun energieniveau lager was dan vóór de pandemie. Ze zeiden dat vakanties werden opgeschort omdat ze geen tijdelijke vervangers voor zichzelf of hun personeel konden vinden.

‘Dit zijn schokkende cijfers die laten zien dat de druk op huisartsen onacceptabel is’, zegt LHV-voorzitter Mirjam van ‘t Veld. ons. ‘Sinds het coronavirus zien we een veel grotere zorgvraag en komen er nu veel mensen binnen die tijdens de pandemie de dokter niet konden zien. Ik zie de vermoeidheid op de gezichten van artsen als ik ze ga opzoeken.’

Huisartsen hebben ook te maken met mensen op lange wachtlijsten voor ziekenhuis- en jeugdzorg, zegt Van ‘t Veld. ‘Mensen hebben zorg nodig. De huisarts is er altijd en dat is een kostbaar goed in Nederland.’ Maar, waarschuwde Van ‘t Veld, dat de toegang tot een huisarts in het gedrang kan komen als er niets wordt gedaan.

Oplossingen voor de lange termijn zullen zich moeten richten op het wegnemen van de administratieve lasten voor huisartsen en het uitstel van grootschalige vaccinatiecampagnes. Huisartsen zullen griepprikken blijven geven, maar booster-covid-injecties moeten worden afgehandeld door de gezondheidsraden, zei Van ‘t Veld.

De pandemie in de praktijk: open deuren bij de Amekran kliniek

Hoewel huisartsen overspoeld worden, zei Van ‘t Veld dat mensen hun bezoek niet moeten uitstellen. ‘Alsjeblieft niet,’ zei ze. ‘Het zal alleen maar leiden tot meer uitgestelde zorg en die achterstand zal vroeg of laat moeten worden weggewerkt.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment