Hoofdinspecteur hekelt ‘ellendige omstandigheden’ waarmee seizoenarbeiders te maken hebben

Hoofdinspecteur hekelt ‘ellendige omstandigheden’ waarmee seizoenarbeiders te maken hebben

De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken waarschuwt in haar Jaarverslag 2021 dat mensen die naar Nederland verhuizen om laaggeschoold werk te doen in ‘steeds erbarmelijkere omstandigheden’ leven en dat Nederlandse bedrijven ervoor kiezen goedkope buitenlandse arbeidskrachten in te zetten in plaats van te innoveren of de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

‘Mensen uit andere EU-landen… wachten op een sms om te vertellen of ze de volgende dag werk hebben of niet, ook al is hen een fatsoenlijke baan beloofd’, zegt hoofdinspecteur Rits de Boer in een prikkelende inleiding op het rapport.

Er is een hoog verloop bij anonieme uitzendkrachten die worden blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën, die 40 uur per week worden beloofd maar 20 uur werken, die 40 uur werken maar voor 20 uur worden betaald, een verstoorde machtsbalans die psychiatrische gevolgen heeft en een risico met zich meebrengt van seksuele intimidatie.’

De hoofdinspecteur bekritiseert vervolgens werkgevers die werknemers dumpen als ze lang genoeg hebben gewerkt om meer rechten te hebben, of die werknemers als freelancers behandelen zodat ze belastingen en premies kunnen ontwijken en minder dan het minimumloon betalen. Hij bekritiseert ook verhuurders die voor vieze, dure woningen zorgen. In sommige gevallen slapen bouwvakkers op de bouwplaats zelf, aldus De Boer.

De huidige situatie, zegt De Boer, betekent dat particuliere bedrijven arbeidsmigratie stimuleren en geld verdienen, maar dat de samenleving als geheel de rekening oppikt in de vorm van druk op de woningmarkt, openbare diensten en het onderwijs.

Er wordt vaak gezegd dat seizoenarbeiders ‘het werk doen dat wij Nederlanders niet willen doen’, zei De Boer. ‘Maar als Nederlanders het werk niet willen doen, wat zegt dat dan over hoe we de mensen zien die het wel doen?… Als Nederlanders het zware, vuile en gevaarlijke werk niet willen doen, is dat dan echt het soort werk dat we in Nederland zouden moeten bieden?’

Stabiliseer de bevolking

Gezien dit alles heeft Nederland weinig andere keuze dan zich ‘te oriënteren’ op ‘het stabiliseren van de bevolkingsomvang’ en het doorvoeren van een fundamentele heroriëntatie van wat werk betekent, zei hij.

‘Vanuit de inspectie,’ zei hij, ‘is het voor ons in Nederland zinvol om na te denken over wat duurzaam werken en een duurzame arbeidsmarkt inhoudt, liefst in Europees verband.’

Het rapport van de inspecteurs is het laatste in een reeks vernietigende publicaties over de benarde situatie van Oost-Europese arbeiders in Nederland.

Mentale gezondheid

EEN rapport gepubliceerd in april zei dat seizoenarbeiders en tijdelijke contractarbeiders die naar Nederland komen om te werken het risico lopen op ernstige lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen vanwege hun arbeidsomstandigheden.

Lange werkdagen, hoge productiviteitsdruk, zwaar lichamelijk werk en onzekerheid over huisvesting zorgen samen voor ‘een impact op de fysieke en mentale gezondheid op een schaal die we niet hadden verwacht’, zegt onderzoeker Inge Goorts van gezondheidsexpertisecentrum Pharos.

In een groot rapport dat in opdracht van de overheid is gepubliceerd en in 2020 is gepubliceerd, worden 50 aanbevelingen gedaan om de situatie van mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen om in de kassen of in de vleesindustrie te werken, te verbeteren.

Licenties

Het rapport, van voormalig leider van de socialistische partij Emile Roemer, riep op tot de herinvoering van vergunningen voor agentschappen die arbeiders uit het buitenland binnenhalen.

In het rapport van Roemer werd ook aanbevolen om bureaus te stoppen die huisvesting aanbieden als onderdeel van een arbeidscontract. In plaats daarvan moeten seizoensarbeiders individuele huurcontracten krijgen, hun eigen kamers, en mogen ze maximaal een maand op het terrein blijven als ze hun baan verliezen.

Echter, tot nu toe er is niets gedaan door de overheid om de maatregelen uit te voeren.

In Nederland werken zo’n 500.000 mensen uit andere EU-landen, voornamelijk in de landbouw, distributiecentra, fabrieken en de vleesindustrie.

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment