Honderden uitbreidingen varkenshouderij op basis van onbetrouwbare vervuilingssommen: NRC

Honderden uitbreidingen varkenshouderij op basis van onbetrouwbare vervuilingssommen: NRC

Provinciale en lokale autoriteiten hebben honderden varkenshouders toestemming gegeven om uit te breiden, ondanks twijfels over de manier waarop stikstofemissies worden berekend NRC heeft gevonden.

De krant controleerde de vergunningen die de afgelopen twee jaar in de twaalf provincies waren afgegeven en ontdekte dat honderden boeren hun bedrijf hadden mogen uitbreiden, met slechts enkele tientallen kippen tot duizenden varkens.

Vorige maand gaf de gemeente Dinkelland, in Twente, een boer toestemming om nog eens 4.736 varkens te houden bovenop de 9.000 die hij al heeft, vier keer het nationale gemiddelde. Zijn boerderij ligt op nog geen kilometer afstand van Natuur 2000-gebied Springendal,

Voorwaarden voor uitbreiding zijn onder meer een verbod op extra stikstofuitstoot dat wordt berekend volgens een model van gezondheidsinstituut RIVM.

Maar zowel het model als de filters die boeren gebruikten om de lucht in de schuren te reinigen, bleken onbetrouwbaar, aldus de krant.

Onderzoek van Wageningen Universiteit uit 2018 wees uit dat de filters slechts 59% van de ammoniak verwijderden in plaats van de door het RIVM veronderstelde reductie van 85%.

Een commissie onder het vorige kabinet was al tot de conclusie gekomen dat het door het RIVM gebruikte model weliswaar geschikt is voor het meten van de totale stikstofemissie, maar niet geschikt is om de emissies van individuele bedrijven te beoordelen. Dit heeft geleid tot een ‘valse zekerheid’ met betrekking tot emissieniveaus, aldus de krant.

Natuurreservaten

Ondertussen zullen natuurreservaten, die al beschadigd zijn door vervuiling op basis van stikstof, nog meer lijden, zeiden experts tegen de krant. In 2017 werden al grote delen van Springendal, waar nog eens 535 boerderijen staan, zwaar getroffen provinciale analyse uit 2017 shows.

Alle provincies geven steevast uitbreidingsvergunningen uit, zo constateert de krant, omdat het RIVM-model nooit een stijging van de stikstofuitstoot laat zien en er dus geen reden is om ze te weigeren.

Maar Franciska de Vries, hoogleraar Earth Surface Science aan de Universiteit van Amsterdam, zei dat dat scenario hoogst onwaarschijnlijk is.

‘Meer dieren betekent simpelweg dat er meer stikstof wordt geproduceerd. Je kunt proberen te voorkomen dat het in het milieu terechtkomt, maar vaker wel dan niet werkt dat niet’, zegt ze tegen de krant.

Milieurechtonderzoeker Ralph Frins zei dat de emissieniveaus op sommige plaatsen hoger zijn dan het model berekent. Het ministerie van Landbouw gaf aan de NRC toe dat dit het geval is, maar had geen gegevens over hoe vaak en waar dit gebeurde.

ingetrokken

Het onderzoek leidde tot acht uitbreidingslicenties: ingetrokken in Utrecht vorige maand naar aanleiding van een zaak van milieubeweging Mobilisatie voor het Milieu (MOB). In een ander geval, in Friesland, werd ook een provinciale vergunning voor uitbreiding van een melkveehouder ingetrokken wegens gebrek aan betrouwbare gegevens over stikstofemissies.

Het besluit is een ‘bom onder het stikstofbeleid’, zei MOB, omdat het een precedent zou kunnen scheppen en de plannen van honderden andere boeren in het hele land, vooral degenen die aan de rand van natuurgebieden boeren, zou kunnen uitbreiden.

Nederland is gebonden aan een Europese richtlijn om kwetsbare gebieden te beschermen, maar doet te weinig, zei de Raad van State in 2019. Uitkoopregelingen voor bijvoorbeeld varkenshouders zijn grotendeels mislukt.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment