Het is later dan we denken: bedreiging door klimaatverandering voor kustgebieden

Het is later dan we denken: bedreiging door klimaatverandering voor kustgebieden

Ongecontroleerde opwarming van de aarde zal nog meer verwoestende effecten hebben dan eerder werd gedacht, de laatste verslag door het VN-panel voor klimaat IPCC heeft aangetoond.

De bevindingen, goedgekeurd door 195 landen, tonen aan dat de wereld tegen het einde van deze eeuw te maken zal krijgen met een vertienvoudiging van de schade die wordt aangericht door klimaatverandering, en als er geen actie wordt ondernomen, zal de situatie de volgende eeuw kritiek zijn.

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de tijd dringt en dat maatregelen om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken zo snel mogelijk doorgevoerd moeten worden.

‘We sturen collectief de verkeerde kant op’, zegt Deltacommissaris Peter Glas tegen de omroep NOS. ‘Nederland is nog steeds een van de veiligste rivierdelta’s ter wereld, maar loopt gevaar. Vooral steden en kustgebieden zullen meer schade en slachtoffers zien als de zeespiegel stijgt in combinatie met overstromingen, hoogwater in rivieren en stortregens.’

De koepelorganisatie van de waterschappen Unie van Waterschappen zei dat de effecten van klimaatveranderingen nu al duidelijk zijn en dat Nederland zich moet voorbereiden op lange perioden van droogte en regenval.

De Unie zei ook dat een radicale heroverweging van de bouwpraktijk nodig is en dat de algemene bevolking meer bewust moet worden gemaakt van de risico’s.

Hulporganisatie Rode Kruis zei dat het de eerste keer was dat klimaatwetenschappers hebben bevestigd dat klimaatverandering, die 3,5 miljard mensen wereldwijd zal treffen, grote humanitaire crises zal veroorzaken, aangezien gewassen mislukken door droogte, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden als gevolg van de opwarming van de aarde.

‘Regeringen hebben laten zien dat ze resoluut kunnen optreden bij andere bedreigingen, laat ze nu diezelfde energie en vastberadenheid gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan’, zei het Rode Kruis in een reactie.

Pijnlijke conclusie

Greenpeace Nederland energie-expert Dewi Zloch zei dat het huidige klimaat, hoe gecompromitteerd als het is, het veiligste is dat we zullen hebben ‘omdat we weten welke schade de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel zullen veroorzaken’.

‘Dat is een heel pijnlijke conclusie. We kunnen dit alleen oplossen door eerlijk naar de feiten te kijken’, zei Zloch. ‘Als we nu in actie komen, kunnen we misschien nog steeds het ergste scenario voorkomen. Maar overheden bereiden zich niet voor op de 1,5 graad [temperature increase] wereld, ondanks beloften.’

Minister Rob Jetten van Energie en Klimaat zegt dat het kabinet binnenkort met een uitgebreide reactie komt op de laatste klimaatbevindingen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment