Het is bye bye Binnenhof, parlementsleden pakken in en vertrekken voor vijf jaar

Het is bye bye Binnenhof, parlementsleden pakken in en vertrekken voor vijf jaar

Het zomerreces is begonnen, maar parlementsleden en ministers en ministers zullen dat doen niet terugkeren naar hun oude trefpunten na de vakantie, aangezien de uitgebreide renovatie van het overheidscomplex Binnenhof op het punt staat van start te gaan.

Sommigen zullen misschien nooit meer de binnenkant van de overheidsgebouwen zien: het project zal naar verwachting meer dan vijf jaar duren.

Het was kamervoorzitter Vera Bergkamp die donderdag laat voor het laatst het licht uitdeed, na de slotdag van plenaire vergaderingen en debatten.

Kort daarna begonnen verhuiswagens heen en weer te rijden tussen het Binnenhof en het tijdelijke kabinet aan de Bezuidenhoutseweg 67, het voormalige huis van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Veel van de gebouwen in het complex dateren uit de 17e en 18e eeuw, met de Ridderzaal uit de 13e eeuw. Het Parlement zelf komt momenteel bijeen in een modern gebouw, geopend in 1992, maar sindsdien zijn er slechts beperkte reparatiewerkzaamheden uitgevoerd en de besluit te renoveren moest worden gemaakt.

Wat volgde waren jaren van controverse en vertragingen, waarbij sommigen aandrongen op doorgang van de renovatie en anderen die aarzelden voor de kosten van € 475 miljoen (of meer).

In de laatste fase van het besluitvormingsproces speelde voormalig parlementsvoorzitter Khadija Arib, een van de felste critici van de verhuizing, haar laatste kaart door te zeggen dat het tijdelijke gebouw ‘niet coronaproof’ was.

Arib en een aantal andere Kamerleden hadden altijd de voorkeur gegeven aan een gefaseerde renovatie, waardoor het parlement kon blijven zitten.

Verslag doen van

Terwijl een stortvloed van berekeningen en ontwerpen op de Kamerleden regende, berekende een rapport in opdracht van de Tweede Kamer dat een stappenplan 100 miljoen euro zou besparen. Dit werd later tegengesproken door een ander rapport waarin stond dat het integendeel € 500 miljoen meer zou kosten. De renovatiesoap, zoals de pers het noemde, ging door.

Uiteindelijk een meerderheid van de parlementsleden stemde voor de verhuizing, met twijfelende Thomases die schoorvoetend instemde, niet in het minst omdat er al een flinke € 161 miljoen was uitgegeven aan het voorbereiden van het tijdelijke gebouw voor een invasie van parlementsleden

Donderdag was een dag van nostalgie voor veel parlementsleden terwijl ze hun laatste stukjes en beetjes inpakten en besloten wat ze moesten weggooien. D66-Kamerlid Jan Paternotte zei dat hij zeker aan twee oude en gerafelde stoelen vasthing omdat het de ‘denkstoelen’ waren van oprichter Hans van Mierlo, terwijl SGP-leider Kees van der Staaij herinneringen ophaalde aan een tijd dat piepers nog in gebruik waren.

De regering vergadert deze zomer niet meer op het Binnenhof, behalve als de omstandigheden een terugroepactie noodzakelijk maken.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment