Grutto in verval ondanks € 400 miljoen aan subsidies in de afgelopen 20 jaar

Grutto in verval ondanks € 400 miljoen aan subsidies in de afgelopen 20 jaar

Decennia van instandhoudingsplannen en miljoenen euro’s aan subsidies hebben de achteruitgang van de grutto niet kunnen voorkomen, aldus de Nederlandse overheid.

Boeren ontvingen in 2020 33,4 miljoen euro voor maatregelen ter bescherming van weidevogels zoals de grutto, tegen 4,2 miljoen euro in 2001. In die tijd is de populatie gehalveerd tot 30.000 broedparen.

De landelijke rekenkamer (Rekenkamer) koos de grutto uit omdat de helft van de wereldbevolking in Nederland woont. De vogel wordt vermeld als een bijna bedreigde soort door de Internationale Unie voor het behoud van de natuur.

accountants zeiden: het ministerie van landbouw hield het niet bij hoe de 400 miljoen euro die de afgelopen 20 jaar door het rijk, de provincies en de Europese Unie is uitgedeeld, is besteed.

Slechts ongeveer 15% van het land dat geschikt is voor weidevogels was aangepast en boeren waren geneigd hun inspanningen te beperken tot het beschermen van de vogelnesten, in plaats van uitgebreidere maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil of het creëren van moerasgebieden.

‘Volgens de rekenkamer ontbreekt het boeren niet aan inbreng, maar de minister zou meer moeten doen om hen te helpen de kansen te benutten om het aantal broedparen grutto’s te vergroten’, aldus de rekenkamer.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment