Grote vier Nederlandse steden willen lagere snelheidslimieten om verkeersdoden terug te dringen

Grote vier Nederlandse steden willen lagere snelheidslimieten om verkeersdoden terug te dringen

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben de Tweede Kamer en het kabinet aangeschreven om de maximumsnelheid op de meeste stedelijke wegen te verlagen naar 30 km/u. Parool gemeld op woensdag.

De verhuizing zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van het aantal mensen dat omkomt bij verkeersongevallen, zeggen de steden. Ongeveer de helft van de wegen in de vier steden heeft al een maximumsnelheid van 30 km/u, maar er moet meer gebeuren, zeggen ambtenaren.

De Amsterdamse verkeerschef Egbert de Vries vertelde het AD dat 80% van de verkeersslachtoffers gewond raakt op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/u. ‘Vroeger hadden auto’s te veel ruimte in onze steden, maar nu staat leefbaarheid voorop’, zei hij. ‘Als we voetgangers en fietsers beter willen beschermen, dan moeten we in actie komen.’

Daarnaast moeten elektrische scooters, supersnelle elektrische fietsen en andere lichte elektrische voertuigen allemaal van het fietspad naar de weg, aldus De Vries.

In 2020 stierven 610 mensen bij verkeersongevallen, waaronder 229 fietsers en 41 voetgangers. Verkeersveiligheidsonderzoeksinstituut SWOV zegt dat het verlagen van de snelheidslimiet van 50 km/u naar 30 km/u dit met 20% tot 30% zou verminderen.

Ingrijpen van het kabinet is nodig om de wetten te wijzigen zodat de lagere snelheidslimiet ook op hoofdwegen kan worden opgelegd, en om de wettelijke verplichting om verkeersdrempels en andere verkeersremmende maatregelen op alle 30 km/u-wegen te plaatsen, te verwijderen.

De nieuwe snelheidslimieten zouden in 2023 ingaan.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment