Grootste Nederlandse pensioenfondsen staan ​​er beter voor, bezuinigingen kunnen worden voorkomen

Grootste Nederlandse pensioenfondsen staan ​​er beter voor, bezuinigingen kunnen worden voorkomen

De vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen hebben voldoende vermogen om toekomstige verplichtingen na te komen en kunnen bezuinigingen voorkomen, zo blijkt uit cijfers die de branche donderdag naar buiten brengt.

De dekkingsgraden van de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen liggen allemaal boven de 100%. Dit is de verhouding tussen het geld dat een fonds moet betalen aan toekomstige pensioenverplichtingen en de waarde van het vermogen dat het momenteel in handen heeft.

Ambtenarenfonds ABP (het grootste van het land), zorgfonds PFZW, bouwsectorfonds bpfBOUW en fondsen voor de metaal- en technologie-industrie PME en PMT meldden donderdag goed nieuws.

Experts zeggen dat de verbeterde financiële positie van de fondsen vooral te danken is aan de iets hogere rentes op de kapitaalmarkten en betere prestaties op de aandelenmarkt.

De industrie werd hard getroffen door de pandemie en waarschuwde vorig jaar dat de uitkeringen zouden kunnen worden gekort. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht een bepaalde ratio aan te houden en moeten bezuinigen als hun kasreserves dalen.

De verbetering is echter niet voldoende om een ​​verhoging van de pensioenuitkeringen te bieden. ‘Voor het eerst in lange tijd kan ik zeggen dat de kans op pensioenkorting volgend jaar heel klein is, maar een pensioenverhoging is echt nog niet in zicht’, ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool vertelde NOS.

Het Nederlandse pensioenstelsel is momenteel gebaseerd op drie pijlers: de AOW, verplichte bedrijfspensioenregelingen – sectorbreed of ondernemingsgericht – en individuele of particuliere pensioenregelingen.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment