Groningse gasschade is een landelijke crisis, zegt ombudsman in nieuw rapport

Groningse gasschade is een landelijke crisis, zegt ombudsman in nieuw rapport

De nieuwe regering heeft behoefte aan een minister met specifieke verantwoordelijkheid voor het regelen van schadevergoeding voor mensen wier eigendom is beschadigd door de aardbevingen in Groningen, aldus nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

De situatie in Groningen, waar duizenden huizen zijn beschadigd door aardbevingen als gevolg van aardgaswinning, is zo nijpend dat het kan worden omschreven als een nationale crisis, Van Zutphen zei in Trouw.

Daarom, zei hij, heeft de situatie ‘een crisisorganisatie met doorzettingsvermogen nodig… iemand die zegt ‘nu zijn we klaar’ en de bureaucratie doorbreekt. Geen onderzoek meer, geen nieuwe procedures of regels.’

De ombudsman zei dat er te weinig was gedaan met zijn aanbevelingen uit 2017. Duizenden mensen wachten volgens hem nog steeds op compensatie of hulp bij het veiligstellen van hun huis. Ze zijn van het kastje naar de muur gestuurd en deze ‘vicieuze cirkel’ moet worden doorbroken.

Momenteel is het aan het ministerie van Economische Zaken om compensatie te betalen, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het stutten van woningen. Ook gemeenten, provincies en andere overheden hebben een rol bij het herstellen van de schade.

80% van de huizen in dit dorp wordt gesloopt

Een toegewijde minister, zei Van Zutphen, zou procedures kunnen stroomlijnen en het vertrouwen van de lokale bevolking in de nationale overheid helpen herstellen.

Momenteel, zei hij, weten mensen niet waar ze aan toe zijn. ‘De ene rij huizen moet worden gesloopt, de andere niet’, zei hij. ‘Er zit geen structuur in de boodschap over wat er moet gebeuren.’

Geen benzine meer

De productie van Groningengas wordt momenteel vanwege de problemen afgebouwd en vanaf 2023 zijn de reserves alleen in geval van nood toegankelijk.

Sinds 1986 hebben meer dan 1.000 bevingen tot 3,6 op de schaal van Richter de provincie getroffen. Tot nu toe zijn 126.356 meldingen van schade veroorzaakt door de bevingen gedaan bij een officieel overheidsinstituut dat is opgericht om claims te verwerken.

Tot nu toe is € 1,15 miljard toegewezen aan huiseigenaren en anderen om schade te vergoeden.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment