Gasplan Waddenzee ontbreekt aan gedegen onderzoek naar milieueffecten

Gasplan Waddenzee ontbreekt aan gedegen onderzoek naar milieueffecten

Er moet nog meer worden gedaan om de milieu-impact van het boren naar aardgas onder de Waddenzee bij Ternaard in Friesland vast te stellen, aldus een overheidscommissie.

De commissie heeft minister Stef Blok van Economische Zaken laten weten dat het milieurapport dat is opgesteld naar de waarschijnlijke impact van gaswinning op een aantal belangrijke gebieden ‘essentiële informatie’ mist, aldus de lokale omroep. Dat meldt Omroep Friesland.

Blok zei in september dat er weinig kan worden gedaan om gasbedrijf NAM te stoppen met het winnen van aardgas uit de Waddenzee, omdat het besluit om de vergunning te verlenen een bestuurlijke in plaats van een politieke beslissing was.

Het nieuws dat de NAM, een joint venture tussen Shell en ExxonMobil, van plan is om tot 7,5 miljard kubieke meter gas voor de kust bij Ternaard in Friesland te winnen, is door groengroeperingen en enkele Kamerleden bekritiseerd. De Waddenzee is een door Unesco beschermd erfgoed en het VN-orgaan heeft ook sprak zijn bezorgdheid uit.

De vergunning kan volgens Blok echter niet worden geweigerd omdat er het nodige onderzoek is gedaan naar de impact van het boren. Uit dit onderzoek blijkt volgens hem dat er geen schade aan de natuur ontstaat, hoewel de zeebodem ‘beperkt’ kan dalen.

Volgens de Commissie voor de Milieueffectrapportage gaat het oorspronkelijke onderzoek echter onvoldoende in op de gevolgen voor de kwelders, broedvogels en wat de daling van de zeebodem betekent.

Evenmin wordt gekeken naar de mogelijke toename van stikstofverontreiniging of de schade aan archeologische resten zoals scheepswrakken.

Milieugroeperingen, de provincie Friesland en de gemeente Noordoost-Friesland hebben formeel geprotesteerd tegen de gaswinningsplannen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment