Gas is niet groen, maar nucleaire investeringen misschien wel, Nederlanders vertellen Brussel

Gas is niet groen, maar nucleaire investeringen misschien wel, Nederlanders vertellen Brussel

Nederland heeft de Europese Commissie laten weten dat het zich verzet tegen plannen om investeringen in aardgas als een groen project te classificeren, maar dat het de opname van kernenergie op de lijst accepteert, met bepaalde beperkingen.

Klimaatminister Rob Jetten zei in een briefing aan parlementsleden dat Nederland, in lijn met de wens van het parlement, onder twee voorwaarden voorstander is van opname van (onderzoek naar) kernenergie op de lijst.

Ten eerste moeten opslagfaciliteiten voldoen aan duurzaamheidscriteria en ten tweede moet de verplichting om ongevallenbestendige brandstoffen te gebruiken worden afgeschaft, aangezien deze nog niet commercieel verkrijgbaar zijn. Bovendien, zei Jetten, zijn er meer details nodig over hoe te voorkomen dat water dat wordt gebruikt in het koelproces schadelijk is voor het milieu.

De nieuwe Nederlandse regering is van plan om te kijken naar oprichting twee nieuwe kerncentrales in Nederland.

Jetten zei echter dat Nederland tegen plannen is om investeringen in aardgasprojecten als groen te classificeren, maar dat het als een tijdelijke optie kan worden beschouwd. Nederland is van plan een einde te maken aan zijn volledig afhankelijk van aardgas in 2050.

Klimaatneutraal

De Europese Commissie is het opstellen van de lijst of taxonomie van wat geldt als groene investeringen op het gebied van energie als onderdeel van de inspanningen om ervoor te zorgen dat de EU over 30 jaar klimaatneutraal is.

De commissie vindt met name ‘een rol weggelegd voor aardgas en nucleair als middel om de transitie naar een overwegend duurzame toekomst te vergemakkelijken’.

Het plan ligt nu ter consultatie bij de lidstaten.

Volgens de Financiële krantis er voldoende steun in het Europees Parlement om het plan van de commissie te torpederen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment