EU wil werknemers aantrekken met nieuwe regels voor langdurig ingezetenen

EU wil werknemers aantrekken met nieuwe regels voor langdurig ingezetenen

De Europese Commissie heeft voorgesteld de regels voor werk- en verblijfsvergunningen voor niet-EU-onderdanen te wijzigen om de EU aantrekkelijker te maken en de tekorten aan vaardigheden op het hele continent aan te pakken.

“EU-werkgevers hebben te maken met tekorten in maar liefst 28 beroepen”, aldus de Commissie in het document. De sectoren waar het probleem structureel is, zijn onder meer toerisme, horeca, ICT, gezondheid en logistiek.

Het centrale onderdeel van de voorstellen is de herziening van de regels voor langdurig verblijf. Momenteel kunnen niet-EU-burgers die meerdere jaren in de EU hebben gewoond, zowel in het land waar ze wonen als op EU-niveau de status van langdurig ingezetene aanvragen.

Deze status geeft hen gelijke rechten als de nationale beroepsbevolking op het gebied van werkgelegenheid en zelfstandig ondernemerschap, onderwijs, sociale uitkeringen en belastingen. EU-langdurig verblijf opent ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden naar andere EU-landen te verhuizen.

Het veiligstellen van deze voordelen is echter niet eenvoudig. De status van langdurig ingezetene kan worden verkregen als iemand vijf jaar ‘legaal’ in een EU-land heeft gewoond, niet meer dan zes aaneengesloten maanden en tien maanden in de hele periode is weggeweest, over voldoende economische middelen en gezondheid beschikt verzekering.

Van sollicitanten kan ook worden verlangd dat ze voldoen aan ‘inburgeringsvoorwaarden’, zoals het behalen van een taaltoets, zoals in Nederland.

Uit een evaluatie van deze maatregelen voor de Europese Commissie is gebleken dat tot nu toe weinig niet-EU-burgers hiervan hebben geprofiteerd. Zo moeten werkgevers nog steeds bewijzen dat ze geen kandidaten konden vinden op de lokale markt en zijn de regels voor langdurig ingezetenen en hun gezinsleden niet consistent, zo blijkt uit de evaluatie.

De status van langdurig ingezetene kan ook verloren gaan als de houder de EU voor meer dan een jaar verlaat.

Drie miljoen

Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zei dat van de 23 miljoen niet-EU-onderdanen die in de EU wonen, ongeveer 10 miljoen langdurig ingezetenen zijn. Hiervan hebben er slechts drie miljoen een EU-verblijfsvergunning voor lang verblijf, vergeleken met zeven miljoen met een nationale.

Advocaat Jeremy Bierbach van Franssen Advocaten, een advocatenkantoor gespecialiseerd in immigratie, vertelde Dutch News dat het halen van het inburgeringsexamen in Nederland de grootste hindernis is, omdat veel mensen geen Nederlands leren.

Maar in tegenstelling tot andere EU-landen is de aanvraagprocedure voor de nationale en de EU-langdurig verblijfsvergunning ‘grotendeels samengevoegd’, zei hij.

De Commissie stelt nu voor om deze regels te vereenvoudigen door bijvoorbeeld niet-EU-burgers toe te staan ​​om verblijfsperioden in verschillende EU-landen bij elkaar op te tellen om aan de eis van vijf jaar te voldoen.

studenten

Ook de tijd die je als student in de EU doorbrengt, kan meetellen, en de commissie overweegt ook om automatisch een status toe te kennen aan kinderen die geboren of geadopteerd zijn in het EU-land waar de ouders een EU-verblijfsvergunning voor lang verblijf hebben.

Bierbach zei dat het plan om alle verblijfsperioden te tellen een ‘zeer positieve ontwikkeling’ is en dat de mogelijkheid om perioden over de grenzen heen te accumuleren de opkomst van een ‘echte EU-immigratiewet’ aantoont.

De automatische verwerving van rechten voor kinderen betekent ook een grote verbetering, aangezien ‘meestal geen immigratiestatus wordt verkregen bij de geboorte’, voegde hij eraan toe.

Voordat deze voorstellen echter wet worden, moeten ze worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad, zodat ze nog kunnen veranderen.

Enkele vergunning

Als onderdeel van het pakket heeft de Commissie ook voorgesteld de richtlijn betreffende de “enkele vergunning‘, dat werk- en verblijfsvergunningen voor niet-EU-onderdanen die voor werk naar de EU verhuizen in één aanvraag combineert.

De nieuwe regels zouden vergunninghouders ook in staat stellen van werkgever te veranderen, wat ‘de kwetsbaarheid voor arbeidsuitbuiting zou verminderen’, zegt de Commissie.

Een proefproject dat begint met Oekraïners

Andere vorige week aangekondigde initiatieven zijn bedoeld om tekorten aan vaardigheden aan te pakken en de integratie op de EU-arbeidsmarkt te vergemakkelijken van mensen die Oekraïne ontvluchten.

Tegen de zomer zal de Commissie een EU-breed online platform opzetten, de ‘EU-talentpool’, om de vaardigheden en kwalificaties van Oekraïners die tijdelijke bescherming genieten te matchen met potentiële werkgevers in de hele EU.

Dit proefproject moet dan worden uitgebreid tot alle niet-EU-onderdanen die van plan zijn in de EU te werken.

Talent

De Commissie zal ook onderhandelen over ‘talentpartnerschappen’ met EU-lidstaten en derde landen, met inbegrip van mobiliteitsprogramma’s voor werk en opleiding. De eerste, met Marokko, Tunesië en Egypte, zou tegen het einde van het jaar moeten worden ondertekend.

Daarnaast is de Commissie van plan om wederzijdse “mobiliteitsregelingen voor jongeren” overeen te komen, waardoor jongeren uit niet-EU-landen gedurende een bepaalde periode in de EU kunnen werken en jonge Europeanen hetzelfde buiten de EU kunnen doen.

Andere maatregelen die in overweging worden genomen, zijn EU-brede toelatingsregelingen voor startende oprichters en tech-ondernemers, evenals voor langdurig zorgpersoneel, een gebied waar veel lidstaten moeite hebben om personeel te vinden.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment