EU sociale zekerheid en verblijfsrecht top Nederlandse probleemlijst

EU sociale zekerheid en verblijfsrecht top Nederlandse probleemlijst

Vragen over de sociale zekerheid en het verblijfsrecht in de EU zijn de meest voorkomende problemen die mensen die in Nederland wonen aan een adviesorgaan voor Europese burgers stellen.

TegelijkertijdUw Europa Advieseen EU-dienst die reageert op vragen over de rechten van mensen die zich door de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein verplaatsen, meldt dat niet-EU-onderdanen vorig jaar de grootste groep waren die hulp zocht, in de EU als geheel.

Uw Europa-advies wordt geleverd door juridische experts van de European Citizen Action Service (ECAS), die in alle EU-talen reageren op alles wat te maken heeft met de uitoefening van transnationale rechten, van het registreren van een auto in een ander EU-land tot de erkenning van beroepskwalificaties.

Veel van de vragen zijn afkomstig van niet-EU-familieleden van EU-burgers. ‘Meestal hebben hun vragen betrekking op toegangsrechten en verblijfsrechten’, zegt Claire Damilano, senior legal manager van ECAS, terwijl ze de gegevens presenteert op een online evenement.

Gezinsleden van EU-burgers moeten gratis en via een versnelde procedure een visum voor de EU kunnen krijgen waarvoor alleen een bewijs van de familieband nodig is. Uit de vragen die Uw Europa Advies binnenkrijgt, blijkt echter dat mensen soms gevraagd worden om extra documenten, zoals een bewijs van huisvesting, voldoende middelen of uitnodigingsbrieven.

Echtgenoten, kinderen en afhankelijke ouders van EU-burgers hebben ook het recht om met hen naar andere EU-landen te verhuizen. Maar de adviesdienst kreeg bijvoorbeeld een klacht van een Amerikaanse burger die haar Nederlandse echtgenoot vergezelde naar Griekenland, die de registratie werd geweigerd omdat haar werd gevraagd een onafhankelijke reden op te geven om in het land te zijn.

In sommige lidstaten ‘is er een algemeen gebrek aan informatie over het verblijfsrecht van gezinsleden’ en worden mensen geconfronteerd met ‘talrijke bureaucratische belemmeringen’, vertelde Damilano aan Dutch News.

‘Hieronder vallen het moeten bewijzen van een duurzame relatie, waarvoor geen definitie is gegeven, of het ‘legaliseren’ van huwelijksakten om een ​​verblijfsvergunning te krijgen’, zei ze. Aanvragers van een verblijfsvergunning moeten mogelijk ook bewijzen dat ze over voldoende middelen beschikken, aan taalvereisten voldoen of hun paspoort bij de nationale autoriteiten achterlaten totdat de verblijfskaart is afgegeven, zei ze.

‘Weigeringen, buitensporige vertragingen en onnodige documentatie worden nog steeds gemeld, zelfs als ze voldoen aan de voorwaarden voor permanent verblijf’, zei Damilano.

Nederlands kenteken

In Nederland, zei Damilano, hebben de meeste problemen die worden gemeld voor niet-EU-onderdanen te maken met de toegang tot het verblijfsrecht.

‘Een van de meest terugkerende voorbeelden is dat de Nederlandse gemeenten weigeren EU-burgers en hun gezinsleden in te schrijven als ze geen huur- of koopcontract voor hun huisvesting en een geboorteakte hebben’, zegt ze.

‘Dit heeft ernstige gevolgen voor de toegang tot bepaalde rechten, zoals sociale zekerheid’, voegde ze eraan toe.

In totaal ging 6% van de door Uw Europa Advies ontvangen vragen over Nederland, het belangrijkste aantal na Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk.

De meeste vragen gingen over sociale zekerheid, zei Damilano. ‘Dit is het meest voorkomende probleem voor iedereen die van het ene naar het andere land in de Europese Unie verhuist, ongeacht hun nationaliteit en land van bestemming, verblijfs- en toegangsrechten’, zei ze.

Langdurig verblijf

Niet-EU-burgers zonder EU-familie kunnen rechten krijgen die vergelijkbaar zijn met vrij verkeer in de EU als ze EU-langdurig ingezetene toestand.

Deze status kan worden verkregen als ze ten minste vijf jaar ‘legaal’ in een EU-land hebben gewoond, gedurende de hele periode niet meer dan zes opeenvolgende maanden en tien maanden zijn weggeweest en kunnen aantonen dat ze ‘stabiel en reguliere economische middelen om zichzelf en hun gezin te onderhouden en een ziektekostenverzekering

Volgens deze regels moeten niet-EU-onderdanen gelijk worden behandeld als EU-burgers en moeten zij een aantal rechten hebben op vrij verkeer.

Maar uit een analyse van de Europese Commissie blijkt dat slechts weinig langdurig ingezetenen gebruik hebben gemaakt van het recht om naar andere EU-landen te verhuizen. Procedures voor het verkrijgen van de EU-status van langdurig ingezetene en verblijfsvergunningen in andere EU-lidstaten blijven complex, en nationale overheden hebben vaak onvoldoende kennis of communiceren niet met elkaar.

Nieuwe regels

De Europese Commissie zal naar verwachting echter eind april een herziening van deze regels voorstellen.

Binnen het blok wonen bijna 24 miljoen mensen uit landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie.

In Nederland maken niet-EU-burgers 3,2% van de bevolking uit, een kleiner aandeel dan de 5,3% van de EU, aldus het Europese bureau voor de statistiek Eurostat. Dit cijfer omvat nu 48.800 Britse staatsburgers, de derde grootste groep na Turkse en Syrische staatsburgers.

Het artikel is gepubliceerd in samenwerking met Europa Straatnieuwseen nieuwscentrum over burgerrechten in de EU en het VK.

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment