€ 570 miljoen aan uitgaven en 300 boetes: milieu-inspecteurs in de schijnwerpers

€ 570 miljoen aan uitgaven en 300 boetes: milieu-inspecteurs in de schijnwerpers

Volgens een rapport dat adviesbureau TwynstraGudde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur heeft uitgedeeld, deelden inspecteurs van milieudiensten vorig jaar bijna 300 boetes uit aan bedrijven en gaven ze meer dan 2.000 waarschuwingen.

De opdracht voor het onderzoek is gegeven naar aanleiding van klachten over het functioneren van de diensten, waaronder kritiek op het gebrek aan algehele controle door de rekenkamer, de NRC meldde woensdag.

TwynstraGudde keek naar het aantal meldingen van alle 29 regionale en lokale inspecties, die de lokale en provinciale overheid samen 570 miljoen euro per jaar kosten.

Zo constateerde zij dat de Drentse Milieudienst niet registreert hoeveel controles en hoeveel boetes zij uitdeelt, terwijl diensten in Zuidoost-Brabant, Utrecht, Flevoland & Gooi- en Vechtstreek, Noord-Holland Noord en Achterhoek niet weten hoeveel inspecties die zij in 2020 hebben uitgevoerd.

Het onderzoeksproject vormt de eerste fase in een plan om de organisatie van de agentschappen te herzien, met als doel ervoor te zorgen dat ze zowel volledig onafhankelijk als goed bemand zijn.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment