De vierde administratie van Mark Rutte: wat je moet weten

De vierde administratie van Mark Rutte: wat je moet weten

Premier Mark Rutte vertelde maandag aan verslaggevers dat hij ‘erg blij’ is met de nieuwe line-up van ministers en staatssecretarissen, aangezien hij gesprekken begon te voeren met de 28 mannen en vrouwen die zijn vierde regering vormen.

Rutte zei eerder dat hij hoopte dat het nieuwe kabinet nieuw elan zou brengen in de regering. ‘Nieuwe elan zal worden getoond in de manier waarop dingen worden gedaan. Ik heb goede hoop dat dat gaat gebeuren’, zei Rutte maandag.

Slechts negen oude gezichten blijven over in de nieuwe line-up, die bestaat uit 14 vrouwen en 14 mannen, plus Rutte. Behalve Rutte zijn ze allemaal verhuisd naar een nieuwe baan.

Het kabinet: 20 ministers in totaal, 10 mannen en 10 vrouwen

Minister-president: Mark Rutte (VVD)
Mark Rutte leidde zijn vierde kabinet en slaagde erin om verschillende crises overleven tijdens het vormingsproces. De 54-jarige Rutte is sinds 2012 premier.

Minister van Financiën: Sigrid Kaag (D66)
Een meertalige loopbaandiplomaat totdat ze de leiding overnam van D66, Kaag afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken over de evacuatiechaos in Kabul.

Minister van Buitenlandse Zaken: Wopke Hoekstra (CDA)
Hoekstra, leider van het CDA, had in de financiële wereld willen blijven, maar zijn partij… slechte resultaten bij de algemene verkiezingen van maart heeft een verandering van baan gedwongen.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp: Liesje Schreinemacher (VVD)

Een nieuw gezicht in het kabinet, Schrienemacher, een 38-jarige advocaat, werd in 2019 met voorkeurstemmen gekozen in het Europees Parlement.

Minister van justitie en veiligheid: Dilan Yesilgöz (VVD)
Yesilgöz, geboren in Ankara en voormalig raadslid van Amsterdam, werd in 2017 in het parlement gekozen en is sinds mei junior minister van Economische Zaken.

Minister voor rechtsbescherming: Franc Weerwind (D66)
Weerwind, Amsterdammer met Surinaamse roots, is de huidige burgemeester van Almere. Ook is hij voorzitter van fietsvereniging Fietsersbond.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken: Hanke Bruins Slot (CDA)
Met een legercarrière achter de rug, is Bruins Slot sinds 2010 parlementslid, gespecialiseerd in defensie en lokaal bestuur.

Minister van Wonen: Hugo de Jonge (CDA)
De huidige minister van Volksgezondheid stapt over naar huisvesting, waar hij verantwoordelijk wordt voor: hervorming van de Nederlandse woningmarkt en het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen.

Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap: Robbert Dijkgraaf (D66)
Dijkgraaf, een wetenschapper verbonden aan Princeton in de VS en een populaire presentator van wetenschappelijke lezingen op televisie, wordt beschouwd als de verrassende benoeming van het kabinet.

Minister van Scholen: Dennis Wiersma (VVD)
Momenteel zittend Kamerlid met een bestuurlijke achtergrond, is Wiersma sinds augustus waarnemend onderminister van Sociale Zaken.

Minister van Defensie: Kajsa Ollongren (D66)
Minister van Binnenlandse Zaken in de vertrekkende regering, Ollongren, heeft een dubbele Zweedse en Nederlandse nationaliteit.

Minister van Infrastructuur en Waterwegen: Mark Harbers (VVD)

Harbers was onder de vorige regering onderminister verantwoordelijk voor immigratie, maar moest in 2019 aftreden na een ruzie over een rapport over vluchtelingencriminaliteit.

Minister van Economische Zaken en Klimaat: Micky Adriaansens (VVD)
Adriaansens, senator sinds 2019 en directeur bij adviesbureau Twynstra Gudde, begon haar carrière als advocaat.

Minister van klimaat en energie: Rob Jetten (D66)
Huidig ​​fractievoorzitter van de D66-fractie, Jetten is luidruchtig over klimaatverandering en zijn benoeming wordt gezien als een pruim voor de partij.

Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit: Henk Staghouwer (CU)
Gedeputeerde Staten van Groningen, verantwoordelijk voor landbouw, natuur en Waddenzee, en eigenaar van een bakkerijketen.

Minister van Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal (VVD)
CDA-voorzitter en gedeputeerde van de provincie Gelderland verantwoordelijk voor economie en innovatie.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Karien van Gennip (CDA)
Was staatssecretaris onder Jan Pieter Balkenende en het eerste Kamerlid dat gebruik maakte van zwangerschapsverlof. Ze heeft een graad in natuurkunde in Delft en werkt momenteel voor ING

Minister voor armoedestrategie, participatie en pensioenen: Carola Schouten (CU)
Boerendochter en landbouwminister in het huidige kabinet, Schouten verhuist naar de nieuwe functie van medezeggenschap en pensioenen.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers (D66)
Voorzitter van het Erasmus Universitair Medisch Centrum en hoofd van het landelijke netwerk voor acute zorg, Kuipers is een prominente persoonlijkheid geworden in de pandemie van het coronavirus.

Minister voor langdurige zorg en sport: Conny Helder (VVD)
Directeur van een verpleeghuisgroep en voorzitter van de landelijke organisatie Actiz, Helder haalde de krantenkoppen met haar zorgen over het coronavirus in de zorgsector.

onderministers (staatssecretarissen): Negen in totaal, vijf mannen en vier vrouwen

Staatssecretaris van Belastingen: Marnix van Rij (CDA)
Voormalig belastingadviseur Van Rij was het afgelopen turbulente jaar voorzitter van het CDA. Zijn vrouw is Amerikaanse.

Staatssecretaris van uitkeringen en douane: Aukje de Vries (VVD)
De Vries, uit Groningen, is sinds 2012 Tweede Kamerlid en wordt nu belast met het voor eens en voor altijd oplossen van het kinderbijslagschandaal.

Staatssecretaris voor jeugd en preventie: Maarten van Ooijen (CU)
Van Ooijen is met 32 ​​jaar het jongste lid van het nieuwe kabinet. Momenteel is hij verantwoordelijk voor welzijn, sport en inburgering in de gemeente Utrecht.

Staatssecretaris van Mijnen Hans Vijlbrief (D66)
Vijlbrief, voormalig ambtenaar, was onderminister van Belastingen in de vertrekkende regering en is nu belast met het oplossen van het Groningse gascompensatieprobleem.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterwegen: Vivianne Heijnen (CDA)
In de Maastrichtse gemeente verantwoordelijk voor regionalisering, huisvesting en sociale innovatie is Heijnen de enige Limburger in het nieuwe bestuur.

Staatssecretaris van Defensie: Christophe van der Maat (VVD)
Sinds 2015 verantwoordelijk voor mobiliteit en financiën bij provincie Noord-Brabant, was Van der Maat voorheen ambtenaar.

Onderminister van Cultuur en Mediazaken: Gunay Uslu (D66)
Cultuurhistoricus Uslu zit in het bestuur van de verschillende musea. Ook was zij betrokken bij de reisorganisatie van haar broer Corendon.

Staatssecretaris voor asiel en immigratie: Eric van der Burg (VVD)
Voormalig leider van de VVD in Amsterdam, Van der Burg is momenteel senator. Het meest bekend om zijn statement uit 2017 ‘hoe meer vluchtelingen hoe beter‘.

Staatssecretaris voor Koninkrijkszaken en Digitalisering: Alexandra van Huffelen (D66)
Van Huffelen, voormalig hoofd van het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf, was een onderminister van Financiën die was belast met het oplossen van het kinderopvangtoeslagschandaal.

Het ministerie per ministerie uitsplitsing

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment