De rijkste 1% van de Nederlanders betaalt slechts 21% van hun inkomen aan belasting: CPB

De rijkste 1% van de Nederlanders betaalt slechts 21% van hun inkomen aan belasting: CPB

Terwijl de allerrijkste Nederlanders 21% van hun inkomen kwijtraken aan belasting, dragen mensen met een gemiddeld inkomen 40% af aan de belastingdienst, blijkt uit nieuw onderzoek van het CPB.

‘Dit komt omdat het inkomen’ [of the richest 1%] komt grotendeels voort uit kapitaal en bedrijfswinsten, die tegen een lager tarief worden belast dan het inkomen’, aldus het CPB.

Het onderzoek kijkt naar de impact van directe belastingen, zoals inkomstenbelasting, maar ook van indirecte belastingen zoals btw en werkgerelateerde premies.

Het CPB constateerde dat mensen met de laagste inkomens 55% van hun inkomen aan belasting besteden, hoewel dit grotendeels werd gecompenseerd door sociale uitkeringen en andere maatregelen om mensen op of nabij de armoedegrens te helpen.

De impact van uitkeringen maakt het moeilijk om de belasting van mensen met een laag inkomen te vergelijken met de rest, maar het verschil tussen midden- en hoge inkomens, en die van de rijkste 1%, is duidelijk, aldus het CPB.

De top 10% van de verdieners, met een inkomen van rond de €143.000, betaalt 36% van hun inkomen aan belasting, veel meer dan de allerrijksten in de samenleving.

Hieruit blijkt dat het Nederlandse belastingstelsel niet bijdraagt ​​aan het vergroten van de inkomensgelijkheid en dat degenen die het meest kunnen betalen dat ook niet doen, aldus het CPB. In plaats daarvan vindt de herverdeling van rijkdom grotendeels plaats via overheidsuitgaven voor bijstand en aanvullende uitkeringen voor mensen met de laagste inkomens.

Het Nederlandse belastingstelsel is enorm complex, dankzij alle kortingen voor lage inkomens en de extra uitkeringen waar mensen aanspraak op kunnen maken.

Het nieuwe kabinet kijkt zowel naar vereenvoudiging als naar verhoging van de belasting op bezittingen zoals onroerend goed en investeringen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment