De meeste gemeenten hebben te weinig sociale woningen: Trouw

De meeste gemeenten hebben te weinig sociale woningen: Trouw

Zo’n tweederde van Nederland 344 gemeenten heeft te weinig sociale huurwoningen, aldus berekeningen door Trouw.

In de plannen van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting is onder meer bepaald dat 30% van het onroerend goed in elke gemeente moet worden bestemd voor lage inkomens, met een maximale huur van € 763.

Maar volgens Trouw is slechts 25% van de woningvoorraad in vier op de tien gemeentegebieden geclassificeerd als sociaal, en in één op de zeven gemeenten ligt het cijfer onder de 20%.

In Amsterdam is daarentegen ruim 40% van de woningen gereserveerd voor lage inkomens.

De Jonge maakt zich vooral zorgen over het vergroten van de sociale huisvesting voor studenten, vluchtelingen, seizoenarbeiders, daklozen en ouderen.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment