D66-leden eisen antwoord van Kaag over aangifte seksuele intimidatie

D66-leden eisen antwoord van Kaag over aangifte seksuele intimidatie

Ruim 200 leden van coalitiepartij D66 hebben de leiding opgeroepen om uit te leggen waarom een ​​vertrouwelijk rapport over seksuele intimidatie door een vooraanstaande lobbyist een jaar lang schijnbaar stil is gehouden.

De Volkskrant bericht in het weekend dat uit het onderzoek naar Frans van Drimmelen, voormalig voorzitter van de politieke academie van D66, bleek dat hij tussen 2015 en 2016 een vrouwelijke collega had ‘gestalkt, bedreigd en gechanteerd’.

Van Dimmelen kreeg een officiële waarschuwing van de politie over zijn gedrag, maar werd niet aangeklaagd, zo blijkt uit het rapport, ondanks zijn beweringen destijds dat het onderzoek hem had ‘vrijgesproken’ en concludeerde dat de beschuldigingen ‘ongegrond’ waren.

D66 heeft in december 2020 een extern bureau opdracht gegeven om in twee fasen onderzoek te doen naar beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het volgde op de publicatie van een blog van Van Dimmelens slachtofferwaarin ze beweerde dat hij haar had verteld dat ze ‘mijn ambities in de partij kon vergeten’ als ze zijn avances zou afwijzen.

Het publieke deel van het onderzoek, waarin werd gekeken of er binnen de partij een bredere cultuur van seksuele intimidatie heerste, concludeerde afgelopen februari dat er ‘geen sprake was van een institutioneel onveilige omgeving’, zei D66-leider Sigrid Kaag destijds.

Kaag zou niet op de hoogte zijn geweest van de inhoud van het vertrouwelijke rapport, dat in opdracht van de partijleiding was opgesteld, maar de Volkskrant meldde dat de betreffende vrouw tussen december 2020 en april 2021 driemaal contact met haar heeft opgenomen. Telkens werd ze doorverwezen naar de advocaten van de partij.

‘Beschadigd vertrouwen’

Meer dan 200 leden hebben nu ondertekende een open brief roept Kaag en de partijleiding op om voor het einde van de week een verklaring af te geven waarin duidelijk wordt welke stappen zij hebben genomen of van plan zijn te nemen naar aanleiding van het onderzoek.

De leden vroegen ook om een ​​geredigeerde kopie van het rapport ter beschikking te stellen en riepen op om binnen drie weken een vergadering met de partijleiding en het bestuur te houden.

‘We horen in de reactie op het artikel dat er binnen de partij geen plaats is voor ongepast gedrag. Maar er blijven veel vragen en onduidelijkheden over de positie van slachtoffers en het optreden van de leiding bij het bestrijden en voorkomen van ongewenst gedrag in D66’, staat in de open brief.

‘Door geen actie te ondernemen heeft de directie het vertrouwen tussen de partij en haar leiding enerzijds en haar leden en kiezers anderzijds ernstig geschaad.’

De Volkskrant meldde dat de vrouw die klaagde over Van Drimmelen op de dag van de verkiezingen van 17 maart vorig jaar een kopie van het vertrouwelijke rapport ontving, waardoor ze vermoedde dat het was achtergehouden om schade aan de verkiezingscampagne van D66 te voorkomen.

Volgens de Volkskrant heeft Van Dimmelen tevergeefs geprobeerd een verbod op de krant te krijgen om te voorkomen dat details over de aantijgingen tegen hem worden gepubliceerd.

Corporate communicatiebureau Dröge en Van Dimmelen, waar Van Drimmelen partner is, zei maandag na de onthullingen van de Volkskrant tijdelijk uit zijn functie te zijn gestapt. ‘De situatie is buitengewoon pijnlijk, verdrietig en schadelijk voor alle betrokkenen’ zei het bureau in een verklaring.

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment