Centrale bank roept op tot hervormingen van de woningmarktbelasting om de kloof met de huursector te verkleinen

Centrale bank roept op tot hervormingen van de woningmarktbelasting om de kloof met de huursector te verkleinen

De Nederlandsche Bank heeft gepubliceerd vier aanbevelingen die naar eigen zeggen de volgende regering zal helpen om een ​​meer evenwichtige woningmarkt in Nederland te krijgen.

De huizenprijzen blijven stijgen en vooral het tekort aan betaalbare woningen neemt af. Hoewel het bouwen van meer huizen, met meer regulering door de centrale overheid een gegeven is, zijn er andere dingen waar de volgende regering ook rekening mee moet houden, zei de centrale bank.

De oververhitte Nederlandse woningmarkt kenmerkt zich volgens de bank door een slechte bereikbaarheid, risicovol leengedrag, aanbodtekorten en grote ongerechtvaardigde verschillen tussen het bezitten en huren van een woning in de vrije huursector.

Ten eerste beveelt de bank aan dat het volgende kabinet stopt met het nemen van maatregelen die het voor mensen gemakkelijker maken om meer geld aan een woning uit te geven, zoals de speciale leningen en de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters.

‘Ze waren goed bedoeld, maar ze zijn contraproductief’, zegt de bank. ‘Verhoging van de inkoopcapaciteit drijft meestal zowel de prijzen als de schulden op. Voor starters die voor het eerst een woning kopen, die uiteindelijk dezelfde woning hebben gekocht, maar tegen een hogere prijs en met grotere schulden, met de bijbehorende hogere risico’s, is dat niet erg handig.’

Geschenk

In het verlengde hiervan stelt de bank de regering voor om een ​​regeling af te schaffen waardoor ouders hun kinderen tot € 100.000 belastingvrij een woning kunnen laten kopen. Met name de gift vergroot de kloof tussen koopkracht van starters met en zonder vermogende ouders, stelt de bank.

Meer controversieel stelt de centrale bank ook voor om de belastingvoordelen en belastingen die momenteel door huiseigenaren worden betaald, op te schudden.

Terwijl huurders vermogensbelasting betalen over hun spaargeld, kunnen kopers nagenoeg belastingvrij een eigen vermogen opbouwen en profiteren van het belastingvoordeel op hypotheekrenteaftrek, merkt de bank op.

‘Van twee buurhuishoudens waarvan het inkomen en de gezinssamenstelling identiek zijn, is het huishouden in een woning in de vrije huursector financieel veel slechter af dan de buren die hun eigen woning bezitten’, aldus de bank.

Een manier om ongelijkheid te verminderen, zo suggereert het, is om de belastingvermindering die het eigenwoningbezit bevordert – een politiek gevoelige zet – geleidelijk af te schaffen en om huiseigenaren vermogensbelasting te laten betalen over de waarde van hun huis.

De bank zegt dat haar analyse aantoont dat dit kan worden gedaan zonder huiseigenaren hard te raken, zolang de verandering geleidelijk is en andere belastingen worden verlaagd.

Huidige maatregelen

De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgebouwd, maar vier partijen die momenteel in gesprek zijn over de vorming van een nieuwe regering, zijn verdeeld over de afschaffing ervan.

D66 is bijvoorbeeld voorstander van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, maar is tegen de invoering van een belasting op het eigenwoningbezit. Het betoogt dat een belasting op het bezit van een huis bijzonder hard zou slaan op gepensioneerden die hun hypotheek hebben afbetaald en een bescheiden inkomen hebben, omdat de waarde van hun huis alleen op papier staat.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment