CDA-stemming over ‘end of life’ hulp bij zelfdoding nieuwe klap voor coalitiebesprekingen

CDA-stemming over ‘end of life’ hulp bij zelfdoding nieuwe klap voor coalitiebesprekingen

Foto: Jan Dijkstra via Wikimedia Commons

De onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet kunnen nog ingewikkelder worden nu de christen-democraten op het punt staan ​​te stemmen voor een harde motie over hulp bij zelfdoding voor ouderen die het gevoel hebben dat hun leven voltooid is, de NRC gemeld op vrijdag.

Dit weekend vindt het CDA-jaarcongres plaats en er is voldoende steun voor een motie die ervoor moet zorgen dat de partij ‘geen compromissen kan sluiten’ als het gaat om het helpen van 75-plussers die genoeg van het leven hebben gehad om te sterven.

D66 is benieuwd naar zijn wetsontwerpen vastgesteld door het aantredende kabinet. En die wens was voldoende om ervoor te zorgen dat partijleider Sigrid Kaag de meer fundamentalistische christelijke fractie ChristenUnie uitsloot als potentiële coalitiepartner.

‘Als dit de reden is waarom de ChristenUnie geen deel kan uitmaken van het kabinet, zijn we verbaasd dat D66 een compromis met het CDA mogelijk acht’, zegt Job van Meijeren, een van de CDA’ers achter de motie.

In de door de CDA-leiding gesteunde motie staat dat het plan van D66 onverenigbaar is met de uitgangspunten van het CDA.

Minderheidscoalitie

De VVD heeft sympathie voor de conceptwet van D66 en in het position paper dat beide partijen deze zomer opstelden stond wel een toezegging om mensen het recht te geven ‘eigen keuzes te maken over hun leven en hun dood’.

Gewoonlijk krijgen Kamerleden een vrije stem over medisch-ethische kwesties, en dat is ook het geval bij het CDA.

Johan Remkes, die wordt beschuldigd van het proberen een nieuw kabinet samen te stellen, meer dan zes maanden na het uiteenvallen van het huidige, heeft partijen gewaarschuwd ze zullen moeten stoppen elkaar als potentiële partners uit te sluiten.

De meest waarschijnlijke optie op dit moment is een minderheidskabinet bestaande uit VVD, D66 en CDA.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment