Burgemeester Amsterdam gaat door met verbod toeristisch cannabiscafé

Burgemeester Amsterdam gaat door met verbod toeristisch cannabiscafé

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil doorzetten met plannen om de cannabiscafés of coffeeshops in de stad te sluiten voor toeristen, omdat de verhuizing de enige optie is om grip te krijgen op de lokale softdrugsmarkt.

Halsema zei maandagmiddag tegen gemeenteraadsleden dat er een ‘zorgwekkende onderlinge afhankelijkheid’ is tussen de soft- en harddrugshandel en dat ‘geld uit de lucratieve cannabishandel gemakkelijk in harddrugs terechtkomt’.

‘Veel van de grote problemen in de stad worden aangewakkerd door de cannabismarkt: van overlast door drugstoerisme tot zware criminaliteit en geweld’, zegt ze. ‘Verkoop aan toeristen verbieden is een noodzakelijke ingreep… en een eerste stap naar regulering.’

Uit eerder onderzoek blijkt dat slechts 66 van de huidige 166 vergunde coffeeshops in Amsterdam nodig zijn om aan de lokale vraag te voldoen.

Straatdealers

Jaarlijks bezoeken zo’n drie miljoen buitenlandse toeristen een Amsterdamse coffeeshop, het enige deel van het land waar de resident-only-regel niet is ingevoerd.

In andere steden waar de toegang tot coffeeshops beperkt is tot bewoners, is er een heropleving van de straathandel.

Desondanks zegt Halsema dat de invoering van een verbod de beste tijdelijke maatregel zou zijn om de cannabismarkt beheersbaar te houden terwijl experimenten met gereguleerde productie van marihuana aan de slag gaan.

Daarnaast is de burgemeester een nieuwe campagne gestart tegen straathandel, met onder meer waarschuwingsborden, verscherpt cameratoezicht en het inzetten van ‘hosts’ om toeristen te waarschuwen voor de risico’s in het stadscentrum en de rosse buurt.

Steun

De actie om toeristen uit coffeeshops te houden wordt niet gesteund door twee van de grootste partijen in de gemeenteraad. D66 en GroenLinks, die momenteel in gesprek zijn over het vormen van een nieuw coalitieregering in de hoofdstad met de PvdA, zijn tegen het besluit.

De PvdA, die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart als grootste partij naar voren kwam, wil de bewoners alleen steunen als de burgemeester zich inzet om de straathandel uit te roeien.

Halsema hoeft echter geen beroep te doen op meerderheidssteun in de gemeenteraad als ze de situatie ‘noodzakelijk’ noemt, de Parool wijst op. Het zou dan binnen haar bevoegdheden liggen om de maatregel op te leggen, met of zonder steun van de meerderheid van de raad.

 

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment