Brussel bekritiseert gebrek aan detail in Nederlandse plannen voor landbouwhervorming

Brussel bekritiseert gebrek aan detail in Nederlandse plannen voor landbouwhervorming

De Europese Commissie heeft een zeer kritische reactie to the Netherlands is van plan om zijn landbouwbeleid te hervormen en de uitstoot te verminderen in overeenstemming met het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU, waarbij ze zeggen dat ze een gebrek aan zorg tonen, niet goed worden ondersteund en in sommige gevallen met elkaar in strijd zijn.

‘De vele ontbrekende, onvolledige of inconsistente elementen van het plan… roepen ernstige zorgen op over de consistentie tussen geïdentificeerde behoeften en de interventiestrategie en laten geen grondige beoordeling toe van de ambitie’, zegt de commissie in haar reactie.

‘Helaas’, zegt de commissie, ‘heeft Nederland geen resultaatindicatoren of streefwaarden gedefinieerd voor kerngebieden als klimaatadaptatie en -mitigatie, luchtkwaliteit, pesticidengebruik, waterkwaliteit en nutriëntenbeheer’.

De commissie stelt verder voor dat de overheid meer doet om het aantrekkelijk maken om over te stappen op biologische landbouw en de milieu-impact van de bio-industrie te verminderen.

Ook zijn er ‘inconsequenties in financiële informatie’, stelt de commissie.

Strategie

Afgelopen zomer werd na twee jaar onderhandelen overeenstemming bereikt over de Europese landbouwstrategie voor de komende vijf jaar. Het doel is om de impact van de landbouw in Europa op het milieu en de natuur te verminderen en het nieuwe GLB heeft een budget van bijna 400 miljard euro.

Het Nederlandse aandeel hiervan plus het klimaattransitiefonds van € 35 miljard van de overheid en het fonds van € 25 miljard voor plattelandsgebieden laat zien dat er een aanzienlijk budget is voor het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van landbouw met betrekking tot biodiversiteit, klimaat en milieu, aldus de commissie.

Landbouwminister Henk Staghouwer had de parlementsleden laten weten dat de opmerkingen van de commissie niets bijzonders zijn en deel uitmaken van het ‘onderhandelingsproces op weg naar goedkeuring’.

Desalniettemin zal de kritiek ook in Den Haag zijn binnengekomen, aangezien zowel Staghouwer als Christianne der Wal, belast met de aanpak van stikstofvervuiling, erkennen dat hervormingen nodig zijn, maar nog niet duidelijk hebben gemaakt hoe ze dit gaan doen, de NRC zei: in zijn analyse.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment