Breakaway-raadsleden vormen 150 nieuwe partijen in lokale raden in het hele land

Breakaway-raadsleden vormen 150 nieuwe partijen in lokale raden in het hele land

 

Raadsleden in bijna de helft van de Nederlandse gemeenten hebben zich in de 3,5 jaar sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen losgemaakt van de partij waarvoor ze zijn gekozen en hebben hun eigen partij opgericht.onderzoek door het NRC.

De krant volgt sinds 2018 318 van de 351 gemeenten in Nederland en ontdekte dat in 45,6% van hen ontsnappingspartijen werden gevormd. Dit betekent dat er nu, zo zegt de krant, 150 lokale partijen zijn met zetels in raden waar niemand op heeft gestemd.

De NRC haalt de situatie aan in Hoorn, waar 14 partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de 35 zetels onderling verdeelden.

Sindsdien hebben één VVD- en één GroenLinks-raad allebei hun eigen partij opgericht en een CDA-raadslid werd uit haar partij gezet en deed hetzelfde. Twee lokale partijen fuseerden en twee gingen een alliantie aan, terwijl een wethouder van Hoorns Belang toetrad tot het CDA.

‘De raad heeft nog steeds 14 partijen, maar heel andere partijen dan waar in 2018 op werd gestemd’, stelt de krant.

In maart worden in de 218 gemeentes nieuwe verkiezingen gehouden. Er wordt niet gestemd in 34 omdat ze recenter verkiezingen hebben gehouden vanwege grenswijzigingen.

Blijken

Inmiddels blijkt uit onderzoek van gemeentelijk instituut Coelo dat wanneer twee of meer gemeenten fuseren, de opkomst bij de verkiezingen lager is.

Als de omzet bij gemeenteraadsverkiezingen voor de fusie rond de 60% ligt, krimpt het daarna tot minder dan 58%, constateert Coelo. Ook bij de landelijke verkiezingen is er een impact op de omzet.

Hoewel de verandering klein lijkt, benadrukt het wel een belangrijk probleem, onderzoeker en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Maarten Allers vertelde RTV Noord. ‘Democratie is zo sterk als de gemeenschap. En als mensen na een grenswijziging besluiten niet te stemmen, dan is dat een probleem voor de democratie.’

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment