Boek over verrader Anne Frank ingetrokken nadat historici weerlegging publiceren

Boek over verrader Anne Frank ingetrokken nadat historici weerlegging publiceren

De Nederlandse uitgever van een controversieel boek over het verraad van Anne Frank heeft het boek ingetrokken, na uitvoerig weerwoord door een team van historische experts.

Ambo Anthos uitgevers verontschuldigden zich in het Engels en Nederlands en zeiden dat ‘op basis van de conclusies van dit rapport hebben we besloten dat het boek met onmiddellijke ingang niet meer verkrijgbaar zal zijn’ en dat boekwinkels hun voorraad moeten teruggeven.

Ondertussen riep de kleindochter van de joodse notaris Arnold van den Bergh, die door een ‘cold case-team’ en auteur Rosemary Sullivan werd beschuldigd van het verraden van Anne Frank, HarperCollins op om de wereldwijde publicatie stop te zetten.

Tijdens een presentatie in Amsterdam op dinsdagavond, in het Engels gegeven ter attentie van een wereldwijd publiek, vooraanstaande historici weerlegd de bewering dat Van den Bergh heeft de familie van Anne Frank verraden evenals andere Joodse onderduikers.

Onbetrouwbaar

Zij hebben een peer-reviewed rapport gepubliceerd waarin de argumentatie en het gebruik van historische bronnen door een ‘cold case’ worden bekritiseerd team dat zes jaar duurde, kunstmatige intelligentie, overheidssubsidie en de hulp van een gepensioneerde FBI-detective om tot een conclusie te komen.

De historici beweren dat er geen geloofwaardig bewijs is dat er adressenlijsten waren van Joodse onderduikers, bewijzen dat Van den Bergh maanden voor de inval in het achterhuis was ondergedoken in Laren, en zeggen dat een anoniem briefje waarin hij wordt beschuldigd, bevat feitelijke onjuistheden en is onbetrouwbaar.

Mirjam de Gorter, kleindochter van Van den Bergh, sprak de Canadese auteur en uitgever van het boek rechtstreeks aan, zei dat haar eigen verhaal was ‘vervormd’, interviews met haar gevraagd ‘onder valse voorwendselen’ en beschuldigde het coldcaseteam van het vertonen van ‘een diep immorele manier van denken’.

‘Onrecht’

‘Ik zou een dringend beroep willen doen op de Amerikaanse uitgeverij HarperCollins, op alle andere betrokken uitgevers en op eventuele filmmakers’, zei ze. ‘Haal het boek uit de roulatie, maak geen films van televisieseries met dit verhaal als onderwerp. Met dit verhaal buit je het verhaal van Anne Frank uit, vervals je de geschiedenis en draag je bij aan groot onrecht.’

Ze had vooral bezwaar tegen de manier waarop een interview met haar laat in het boek werd gebruikt bij het presenteren van het oordeel dat Van den Bergh de aanklager was en dat ze geen kans had om te lezen wat vooraf was geschreven wat er over haar en haar familie was geschreven.

‘Zonder zo’n complot, met een joodse man als verrader van Anne Frank, zou niemand geïnteresseerd zijn geweest’, beweerde ze. ‘Deze zaak gaat niet over mij, maar over de hele context van het verhaal waarin mijn grootvader Arnold van den Bergh uit het niets wereldwijd als joodse zondebok is afgeschilderd en bovendien wordt misbruik gemaakt van Anne Franks internationale bekendheid als symbool van de Holocaust. op een bijzonder oneerlijke manier.’

Angst

Sinds het boek in januari verscheen, is er een storm van kritiek van historici, met name in Duitsland, waar het boek niet in zijn huidige vorm in het Duits is gepubliceerd. Familieleden hebben ook hun kritiek en angst.

Ruben Vis, algemeen secretaris van de Organisatie van Joodse Gemeenschappen in Nederland (Nik) beweerde dat de ‘weerzinwekkende’ conclusies van het boek ‘kolossale’ schade hadden aangericht in termen van antisemitisme en overlevenden van de Holocaust.

Hanco Jürgens, moderator van de presentatie, riep het cold case-team op om het nieuwe historische rapport te bekijken en de conclusies ervan te herzien. ‘Vanavond heeft een gerespecteerde Nederlandse uitgeverij Ambo Anthos besloten het boek terug te trekken en te stoppen met de publicatie in Nederland’, zei hij. ‘We hopen allemaal dat HarperCollins hetzelfde zal doen.’

Het coldcaseteam heeft sinds januari verdedigde zijn conclusieszeggende dat de kritiek voelde als een ‘heksenjacht‘.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment