Bevolkingsgroei in Nederland weer op pre-Covid niveau

Bevolkingsgroei in Nederland weer op pre-Covid niveau

statistiekbureau CBS zegt dat de bevolking van Nederland groeide tot 17,6 miljoen in 2021, een stijging van 118.000 ten opzichte van 2020, voornamelijk als gevolg van immigratie. Dat is meer dan het dubbele van de groei van 2020 en in lijn met het niveau van 2019.

Ondanks een hoger dan normaal sterftecijfer, toegeschreven aan sterfgevallen als gevolg van Covid-19, overschreed het geboortecijfer in het land het sterftecijfer. In Nederland zijn in de loop van het jaar zo’n 180.000 kinderen geboren, maar dit aantal kan nog worden bijgesteld. Het sterftecijfer van 168.000 mensen was vergelijkbaar met het percentage van 2020, maar steeg met meer dan 15.000 mensen in vergelijking met 2019.

Vorig jaar kwamen ruim 245.000 mensen naar Nederland, waarvan meer dan de helft uit andere Europese landen. De op één na grootste groep komt uit Azië. Tegelijkertijd verhuisden 139.000 mensen die in Nederland woonden naar het buitenland, dus de netto-impact van immigratie was iets meer dan 100.000 mensen.

Het aantal emigraties en immigratie is in 2020 drastisch gedaald. Tijdens het eerste deel van de coronaviruspandemie verhuisden slechts 68.000 mensen naar het land.

De groei in de grote steden stagneerde toen mensen, die nu meer vanuit huis werkten, verhuisden naar plaatsen met meer ruimte en lagere kosten van levensonderhoud. De provincie Flevoland groeide meer dan enige andere provincie, met 6.000 nieuwe inwoners of een stijging van 15%.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment