Belasting op energie moet eerlijker worden verdeeld, zegt milieuagentschap

Belasting op energie moet eerlijker worden verdeeld, zegt milieuagentschap

Particuliere huishoudens en kleine bedrijven betalen onevenredig hoge bedragen aan energiebelasting vergeleken met de milieuschade die ze veroorzaken, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport.

Daarentegen betalen de zware industrie en de scheepvaart minder dan ze zouden moeten en de landbouw ontsnapt grotendeels aan elke vorm van koolstofbeprijzing, zei het bureau maandag.

Het stelsel van belastingen op elektriciteit moet opnieuw worden bekeken, vooral in het licht van plannen om het gebruik van gas uit te faseren en alleen over te schakelen op duurzame energie, aldus het PBL.

Het huidige systeem, stelt het PBL, ‘staat de energietransitie in de weg’ omdat de energie van windturbines tegen hetzelfde tarief wordt belast als die van een kolencentrale.

Dit betekent dat ‘er geen stimulans is om energie uit duurzame bronnen te produceren’, aldus het PBL.

Het PBL beveelt ook aan om opnieuw te kijken naar de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw en te overwegen de belasting op duurzame energie van particuliere huishoudens te verlagen.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment