Armere gemeenten worden benadeeld bij de verdeling van publieke middelen

Armere gemeenten worden benadeeld bij de verdeling van publieke middelen

De geplande nieuwe verdeling van het geld uit het gemeentefonds roept felle kritiek op omdat met name arme gemeenten in het nadeel zijn. Dit is vastgesteld door middel van een onderzoek door Pointer. Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor steden en wordt geleverd door de rijksoverheid. De voorgestelde verdeling is onrechtvaardig, waarschuwen experts.

Ook de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), een adviesorgaan van de regering, is kritisch over het verdelingsvoorstel. Zij adviseren de overheid over de herverdeling van het gemeentefonds. Dat advies is nog niet rond, maar in een tussenbrief in handen van Pointer vraagt ​​de ROB de overheid om het distributiemodel beter te onderbouwen. Ze zien dat gemeenten met veel financiële problemen juist minder geld krijgen.

Uit een inventarisatie door Pointer blijkt dat van de vijftig gemeenten met de armste inwoners er 34 afnemen in herverdeling. Deze gemeenten krijgen vanaf 2023 minder geld van de overheid. De herverdeling is nog niet definitief, want de beslissing ligt bij het volgende kabinet.

De financiële verliezers zijn vooral te vinden in Friesland, Groningen en Limburg. Ook de grote vier steden zullen in het voorstel mislopen, terwijl veel middelgrote steden iets meer geld zullen krijgen. De middelgrote steden met een centrale functie krijgen meer geld in de nieuwe distributie om maatschappelijke problemen aan te pakken.

“Onrechtvaardig”

Een normensysteem moet het geld zo eerlijk mogelijk verdelen. Het idee is dat elke gemeente een eerlijke kans moet hebben om een ​​gelijkwaardig voorzieningenniveau te bieden.

Door deze aanpassing lopen plattelandsgemeenten zonder centrale functie maar met een opeenstapeling van maatschappelijke problemen geld mis, zegt gemeentefondsdeskundige Herbert ter Beek van het Bureau Economische Argumentatie. “Dat is onrechtvaardig. Gemeenten in bijvoorbeeld Zuid-Limburg en Oost-Groningen hebben ook een opeenstapeling van maatschappelijke problemen maar geen centrale functie.” Ook de Raad voor het openbaar bestuur heeft twijfels bij deze aanpassing.

Stijgende belastingen

Gemeenten die onroerendgoedbelasting hebben verhoogd om bijvoorbeeld stijgende zorgkosten te betalen, worden ook onterecht benadeeld, stelt een contra-expertise van onderzoeker Ferry Knaack. Armere gemeenten kampen sinds de decentralisatie met stijgende kosten voor het sociale domein, zoals jeugdzorg.

Om deze stijgende kosten te betalen, heffen gemeenten meer onroerende voorheffing. Het fonds gaat ervan uit dat gemeenten die veel onroerende voorheffing heffen, minder geld van de overheid vragen. Dat klopt niet, zegt Knaack: “Als je meer geld van je burgers vraagt ​​omdat je er al een tekort aan hebt, moet je niet doen alsof je het beter hebt.”

“Geen wethouders maar curatoren”

Met name gemeenten in de noordelijke provincies, die vrijwel allemaal benadeeld zijn in de verdeling, hebben hoge onroerende voorheffing en hoge zorgkosten. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij bij de herverdeling van het gemeentefonds forse nadelige effecten voor Friesland en Groningen ziet.

Ze denkt aan een uitzondering of compensatie voor de getroffen gemeenten, ook als dat aan het nieuwe kabinet ligt. De Raad voor het Openbaar Bestuur (VNG) zal een eindadvies geven. Ze willen vooral meer geld voor alle gemeenten.

Zo is er 1,7 miljard euro nodig om de tekorten bij gemeenten voor jeugdzorg op te vangen, zegt onderzoeksbureau AEF. De VNG kondigde toen zelfs een arbitragezaak aan om de regering over te halen dit bedrag te betalen.

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment