Alles verandert in 2022. Dit is wat je moet weten

Alles verandert in 2022. Dit is wat je moet weten

Belastingverlagingen, belastingverhogingen, nieuwe regels voor rookruimtes en betere controle van eigenaren van zorgbedrijven… Hier is een overzicht van de nieuwe regels en voorschriften die in 2022 van kracht worden.

Het werk

De minimumloon stijgt van € 1.701 naar € 1.725 per maand (€ 79,62 per dag) voor 20-plussers. Het tarief voor een 18-jarige is € 39,81 per dag. De nieuwe regering heeft toegezegd het minimumloon de komende jaren te verhogen.

De AOW-leeftijd (AOW) gaat met drie maanden omhoog naar 66 jaar en zeven maanden.

Het woonadres van personen die in Kamer van Koophandeldocumenten staan ​​vermeld, wordt uit privacyoverwegingen niet meer openbaar gemaakt. De belastingdienst en deurwaarders kunnen nog steeds privé-adressen achterhalen en bedrijfsadressen blijven beschikbaar.

Een derde van de raden van commissarissen bij beursgenoteerde ondernemingen in Nederland moet vrouw zijn. Tot nu toe hebben 61 van de 89 beursgenoteerde bedrijven hieraan voldaan. De uitspraak houdt in dat bij de overige 28 bedrijven de vacatures in de raad van commissarissen die vrijkomen door een vrouw moeten worden ingevuld totdat de doelstelling is bereikt.

Bedrijven betalen 15% winstbelasting over hun eerste € 395.000 aan winst – tegen € 245.000 dit jaar. Het hogere belastingtarief gaat omhoog van 25% naar 25,8%.

Mensen die een zorgbedrijf willen starten, moeten een Bibob-scan ondergaan, waardoor ze worden gescreend op criminele connecties. Ook bestuurders en bestuurders van zorgondernemingen zullen een Verklaring Omtrent Gedrag of VOG moeten overleggen.

Kleine werkgevers zullen minder geld storten in een speciaal fonds om werknemers te betalen die door langdurige gezondheidsproblemen niet in staat zijn om te werken.

Werkgevers en werklozen kunnen de kosten van opleidingen en cursussen niet meer aftrekken van de belasting. In plaats daarvan kunnen ze aanspraak maken op een nieuwe subsidie ​​van maximaal € 1.000,- om een ​​werkgerelateerde opleiding te betalen.

Werkgevers kunnen werknemers een belastingvrije vergoeding van € 2 per dag geven als ze thuis werken. Het bedrag is gebaseerd op berekeningen van het gezinsbestedingsinstituut Nibud.

Inkomsten en belastingen

De belasting op energie wordt verlaagd vanwege de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Het gemiddelde huishouden betaalt € 400 minder aan energiegerelateerde belastingen. Mensen met een zeer laag inkomen kunnen bij hun gemeente aanspraak maken op € 200,- extra.

De eerste belastingschijf wordt verlengd van € 68.570 naar € 69.398 en het belastingtarief wordt zeer marginaal verlaagd naar 37,07%.

De maximale zorgtoeslag gaat met een paar euro omhoog naar € 111 per maand voor een alleenstaande en € 212 voor een stel. verschillende andere inkomensgerelateerde belastingen, uitkeringen en toeslagen veranderen ook marginaal. Ook kinderbijslag gaat omhoog.

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag met € 360 tot € 6.310 in 2022, en zal volgens de plannen van de nieuwe regering verder worden verlaagd tot het niet hoger is dan € 1.200 in 2030.

Ouders kunnen hun kinderen € 5.667 per jaar belastingvrij geven, tegen € 6.604 in 2021. De nieuwe regering heeft ook toegezegd de belastingvrije bijdrage van € 100.000 om kinderen te helpen een huis te kopen te beëindigen, maar dit zal later gebeuren.

huisvesting

De hypotheekrenteaftrek gaat omlaag van 43% naar 40%, maar dit geldt alleen voor mensen in de hogere belastingschijf.

Er treedt nieuwe wetgeving in werking om lokale autoriteiten in staat te stellen: stop de verkoop van onroerend goed onder een bepaald bedrag kosten voor investeerders die het willen verhuren.

Alle huizen die te koop staan, moeten volgens de wet een energielabel hebben.

Woningcorporaties gaan minder belasting betalen over hun inkomen. De bezuiniging zal volgend jaar samen 800 miljoen euro bedragen. In 2023 wordt de belasting helemaal afgeschaft.

Gemeenten zullen wettelijk verplicht zijn adressen te verstrekken aan dak- en thuislozen.

Nieuwbouw, dus ook woningen, moeten allemaal minimaal één entree hebben waarvan de opstap maximaal twee centimeter is, om de bereikbaarheid te verbeteren.

Vanaf 2022 is de maximale prijs van een woning die in aanmerking komt voor de NHG-regeling is € 355.000 – dat is een stijging van € 30.000 dit jaar. De grens kan oplopen tot € 376.300,- als u energiebesparende maatregelen neemt.

De grens voor sociale huur stijgt naar € 763,47.

Samenleving

Rookruimtes behoren tot het verleden op alle plekken waar mensen werken, ook in privékantoren. Dit was al het geval in de publieke sector.

Cafés en bars kunnen geen sigaretten meer verkopen via een automaat.

Cadeaubonnen zijn twee jaar geldig in plaats van één. Sommige vouchers, zoals die van regionale toeristenbureaus, zijn al langer geldig.

Alle voertuigen die gebruik maken van de openbare weg, inclusief tractoren en graafmachines, moeten een kenteken hebben.

De klanten van sekswerkers die weten dat ze in het bedrijf zijn gedwongen, riskeren tot vier jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal € 21.750. De cliënten van minderjarige sekswerkers kunnen zes jaar cel krijgen.

Eeniew inburgering of integratie systeem inwerkingtreding, die de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten zal zijn om te organiseren. Het doel is om iedereen die het systeem moet doorlopen een aanpak op maat te bieden en de taaleis gaat omhoog van A2 naar B1. Turkse staatsburgers moeten nu ook een integratie programma.

De subsidie ​​om mensen te helpen bij het kopen van een volledig elektrische auto gaat van € 4.000 naar € 3.350 en gaat in 2023 weer omlaag. De subsidie ​​voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto is € 2.000. Wel is het beschikbare subsidiebedrag toegenomen.

Tegelijkertijd zullen mensen met elektrische bedrijfswagens 16% belasting moeten betalen over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde van hun auto en 22% daarboven.

Winkeliersverenigingen en bouwcoöperaties kunnen winkels niet meer verplichten bepaalde openingstijden aan te houden. De regel vloeit voort uit de situatie op a Winkelcentrum Groningen waardoor winkeliers gedwongen werden om op zondag open te gaan.

Hondenbezitters kunnen geen elektrische halsbanden meer gebruiken om hun huisdieren te trainen.

Het bezit van en handel in chemicaliën die worden gebruikt om harddrugs te maken, riskeren zwaardere straffen en het ministerie van Justitie zal de kosten van het vernietigen van drugs, wapens en illegaal vuurwerk terugkrijgen van hun eigenaren.

Schaak- en conceptclubs zijn door het Europese Hof van Justitie bepaald als geen sport, dus vanaf volgend jaar moeten de clubs btw heffen over lidmaatschapsgelden en catering.

Deze lijst is samengesteld uit verschillende bronnen, waaronder de website van de overheid, omroep NOS en RTL Nieuws.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment