Alle klaslokalen krijgen een CO2-meter als onderdeel van ventilatiepakket

Alle klaslokalen krijgen een CO2-meter als onderdeel van ventilatiepakket

De regering heeft 17 miljoen euro uitgetrokken om ervoor te zorgen dat elk klaslokaal van de lagere en middelbare school in het land een kooldioxidemeter heeft als onderdeel van een pakket maatregelen voor een betere ventilatie.

Door het gebruik van de meters kunnen docenten bepalen of de ramen tussen of tijdens de lessen open moeten, zegt scholenminister Dennis Wiersma in een nota aan Kamerleden.

Ook zet het ministerie van Onderwijs een hulplijn op waar scholen advies kunnen vragen over ventilatie en een beroep kunnen doen op deskundigen.

‘Leerlingen en docenten hebben recht op gezonde lucht in de klas’, zegt Wiersma. ‘Vooral met het coronavirus moeten we er alles aan doen om de scholen op een verantwoorde manier open te houden.’

‘Scholen en gemeenten werken er hard aan om de ventilatie te verbeteren’, zegt Wiersma. ‘Maar er zijn nog veel scholen waar het niet goed gaat en sneller moet.’

Vorige maand waarschuwde een nieuw orgaan dat is opgericht om toezicht te houden op de uitvoering van het onderwijsbeleid dat: slechts 25% van de scholen goed geventileerd waren en onduidelijk was wie uiteindelijk verantwoordelijk was voor het verbeteren van de situatie.

De regering had eerder 360 miljoen euro uitgetrokken voor het verbeteren van de ventilatie, maar individuele scholen kunnen slechts tot 30% van de totale kosten claimen, terwijl de rest afkomstig is uit hun eigen of lokale overheidsbudget.

De gemiddelde kosten van een nieuw ventilatiesysteem bedragen ongeveer € 500.000 voor een basisschool en € 1,5 miljoen voor een middelbare school, volgens een eerdere studie in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment