Advocaat-generaal zegt dat vermogensbelastingstelsel in strijd is met EU- en belastingwetgeving

Advocaat-generaal zegt dat vermogensbelastingstelsel in strijd is met EU- en belastingwetgeving

Het huidige systeem van belastingheffing in Nederland is in strijd met het eigendomsrecht en Europese mensenrechtenverdragen, stelt de Nederlandse advocaat-generaal. nieuw advies aan de Hoge Raad.

Op dit moment worden alle bezittingen behalve uw eigen woning in ‘box 3’ geplaatst en belast volgens een fictief inkomen dat volgens de staat deze bezittingen zullen opleveren.

Maar dit belastingtarief is gebaseerd op de veronderstelling dat belastingbetalers een vast deel van hun vermogen investeren, en dat is onjuist, aldus de advocaat-generaal.

De zaak dateert van 2017 en betreft een belastingplichtige met € 1 miljoen aan vermogen, waarvan 80% op een spaarrekening stond, wat een lage huur opleverde. Hij werd belast, niet op basis van het werkelijke rendement dat de besparingen opleverden, maar volgens een fictieve mix, inclusief slechts 21% aan spaargeld.

Dit betekende dat zijn belastingaanslag veel hoger was dan hij had moeten zijn. De belasting op spaargeld bedroeg in 2017 1,63%, op vermogen 5,39%.

De advocaat-generaal zei dat het huidige systeem, gebaseerd op een mix van vermogen, geen rekening houdt met het recht van belastingbetalers om zelf te beslissen hoe ze hun vermogen beleggen. De heffing is dus niet gebaseerd op het werkelijk door de belastingbetaler ontvangen inkomen en heeft een ‘confiscerend karakter’, zei hij.

Momenteel gaat de belastingdienst ervan uit dat mensen met € 50.000 aan vermogen een derde daarvan hebben geïnvesteerd, en 79% daarvan als ze tot € 1 miljoen hebben. De huidige belasting op sparen is 0,03% en op beleggingen 5,69%.

De zaak ligt nu bij de Hoge Raad, maar er is nog geen datum vastgesteld voor een uitspraak.

Als de rechtbank zich verzet tegen de huidige manier waarop de vermogensbelasting wordt berekend, kan dat de schatkist honderden miljoenen euro’s kosten, Financiële krant zei. Het ministerie van Financiën heeft geweigerd commentaar te geven totdat de rechtbank zijn vonnis bekendmaakt.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment