30%-regeling kan worden geschrapt om gat in uitgavenplannen te vullen: NOS

30%-regeling kan worden geschrapt om gat in uitgavenplannen te vullen: NOS

De vier coalitiepartijen leggen de laatste hand aan de voorjaarsbegroting en een deel van de in het regeerakkoord opgenomen plannen wordt vanwege de financiële situatie geschrapt of zelfs helemaal geschrapt. omroep NOS zei donderdag.

In totaal moeten ministers vinden € 10 miljard tot € 15 miljard om de extra uitgaven als gevolg van de stijgende energieprijzen goed te maken, het aandringen van parlementsleden op verhoging van het staatspensioen en op compensatie voor mensen die getroffen zijn door de belasting op spaargelden, die nu illegaal is verklaard. De defensie-uitgaven zullen ook toenemen om de NAVO-doelstellingen te halen.

Maar om het geld te vinden, moeten sommige plannen worden gewijzigd en nieuwe stappen worden ondernomen om de inkomsten voor de schatkist te verhogen, aldus de NOS.

Zo zullen plannen om de vennootschapsbelasting op winsten tot € 400.000 te verlagen gaan verdwijnen, en mogelijk zelfs een verhoging van het vennootschapsbelastingtarief, zo hebben bronnen aan de omroep laten weten.

De 30%-regeling, een belastingvoordeel voor sommige internationale werknemers die uit het buitenland worden gehaald, kan ook helemaal verdwijnen, aldus de NOS.

De tijdsduur dat het belastingvoordeel kan worden geclaimd, was teruggebracht van acht naar vijf jaar in 2019hoewel er een overgang van twee jaar was voor mensen die al van de overeenkomst profiteerden.

Ook grootaandeelhouders in naamloze vennootschappen hebben te maken met veranderingen. De belasting die ze betalen over hun indirecte inkomsten kan worden verhoogd en ze kunnen ook worden verplicht om zichzelf het gangbare tarief als werknemer te betalen, wat ook de inkomstenbelasting zal verhogen, aldus de NOS.

Oppositie

De coalitiepartijen zullen ook rekening moeten houden met de wensen van de oppositie, aangezien de regering geen meerderheidssteun in de Eerste Kamer heeft.

Dat is volgens de NOS een van de redenen voor het besluit om door te gaan met het verhogen van de AOW met het minimumloon.

Maar ook linkse partijen PvdA en GroenLinks willen graag dat er meer maatregelen worden genomen om de koopkracht versterken en de inkomensongelijkheid te verminderen.

Op 1 juni wordt de voorjaarsbegroting gepubliceerd.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment