130.000 leden inkomensdip van 10% tijdens eerste lockdown – CPB

130.000 leden inkomensdip van 10% tijdens eerste lockdown – CPB

Tienduizenden mensen zagen hun inkomen in het eerste jaar van de coronaviruspandemie met meer dan 10% dalen, meldt het CPB, het economische planningsbureau van de regering.

EEN studie van de economische impact van de pandemie ontdekte dat het aantal mensen met een forse inkomensdaling in 2020 130.000 hoger was dan in 2019.

In totaal hebben 175.000 mensen een inkomensverlies ervaren, waarbij degenen die in de horeca werken het zwaarst worden getroffen door de lockdown.

Het CPB zei ook dat degenen die het hardst werden getroffen, over het algemeen de kleinste financiële reserves hebben om op terug te vallen. De helft van de werknemers met een inkomensdaling had minder dan € 10.000 aan liquide middelen.

Ongeveer de helft van de mensen die tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 hun baan verloren, had tegen het einde van het jaar weer betaald werk.

Het CPB zei dat zijn bevindingen de noodzaak aantoonden van structurele hervormingen van de arbeidsmarkt om de kloof tussen vast personeel en freelancers te dichten, en om het probleem van schijnzelfstandigheid aan te pakken, waarbij afhankelijke werknemers worden tewerkgesteld met flexibele contracten.

 

Disclaimer:

Tipmaatregelen.nl is geen eigenaar van de informatie op deze website, wij verstrekken de informatie die al beschikbaar is op internet. Voor eventuele steengroeven wordt Disclaimer verzocht vriendelijk contact met ons op te nemen – tipsmaatregelen@gmail.com Of https://tipsmaatregelen.nl/contact/ Bedankt

Leave a Comment